Jak budować dobrą atmosferę w pracy?

W pracy farmaceuty liczą się kompetencje, wiarygodność i skupienie uwagi na pacjencie. Jeśli jednak w aptece, w której pracujemy, nie ma dobrej atmosfery, efektywność zespołu spada. Pacjenci od razu wyczują złe fluidy i mogą przestać odwiedzać naszą placówkę. Jak do tego nie dopuścić?

 

autorka: Magdalena Sokołowska-Leger

 

Kiedy na szkoleniach z zakresu budowania zespołu pada pytanie o definicję „dobrej atmosfery w pracy”, można usłyszeć bardzo różne odpowiedzi. Dla jednych jest to możliwość wyrażania własnej opinii, dla innych dobre relacje z przełożonym, koleżeńska pomoc i wsparcie czy też wspólne dążenie do celu. Są też i tacy, dla których dobra atmosfera w pracy to synonim luzu i nieograniczonej swobody. Ostatnie stwierdzenie być może znajduje swoje uzasadnienie w branżach, gdzie wymagana jest wysoka kreatywność. Wówczas luz i zabawa jest katalizatorem generowania nowych pomysłów, jednak rzadko kiedy jest to nieograniczona niczym swoboda. Pewne ramy są niezbędne, bo dobra atmosfera w pracy jest efektem przestrzegania wspólnie (przez każdego członka zespołu) opracowanych zasad, a nie celem samym w sobie.

 

Burza mózgów
Zespół to grupa mniej lub bardziej przypadkowych ludzi. Pewne jest tylko to, że są zupełnie różni, mają inne wartości, temperament, priorytety, światopogląd, wreszcie są w różnym wieku. Jak zatem sprawić, by wszyscy czuli się w pracy dobrze, co zaowocowałoby dobrą atmosferą? Dobrym punktem wyjścia jest burza mózgów. Przykładowo, zadajemy pytanie: Czym jest dobry zespół? Zapisujemy absolutnie wszystkie odpowiedzi bez oceniania, krytykowania, a tym bardziej ośmieszania. Jeśli w zespole są osoby nieśmiałe, którym trudno zabierać głos nawet w niewielkiej grupie, warto wybrać formę pisemną. Ten etap pozwoli przełamać lody, każdy poczuje, że jest ważnym ogniwem w grupie, i że pozostali liczą się z jego zdaniem. Jest to również sposobność, by zniwelować problemy wynikające z dzielących nas różnic – np. pokoleniowych. Niezwykle istotne jest bowiem, by w zespole doszło do bezpośredniej konfrontacji odmiennych idei, wartości, motywacji czy modeli stylu pracy.

Aby osiągnąć pełną harmonię gwarantującą dobrą atmosferę w pracy, niezbędne jest podjęcie drugiego kroku. Chodzi o to, by wszyscy członkowie zespołu wyjaśnili sobie, co dokładnie mieli na myśli rzucając konkretne hasła w trakcie burzy mózgów. Dla przykładu – jeśli ktoś powie, że dobry zespół to ten, którego członkowie potrafią się wspierać, należy dopytać, na czym owo wsparcie miałoby polegać. Chodzi o to, by nikt nie miał wątpliwości co do interpretacji konkretnych pojęć i intencji poszczególnych członków zespołu. Każda bowiem osoba wnosi swój pierwiastek wyjątkowości do zespołu, co wpływa na jego unikatowość.

 

Zasadnicze pytania
Nie ma więc gotowej recepty na udaną współpracę. Są jednak fundamentalne pytania, na które z pewnością warto sobie wspólnie odpowiedzieć:

 1. Jaka jest nasza misja? Po co tu jesteśmy? (cel długoterminowy)
 2. Jakie wartości są dla nas najważniejsze?
 3. Co nam ułatwia dobre samopoczucie w grupie?
 4. Co nas denerwuje w pracy zespołowej?
 5. Co powoduje, że pracujemy efektywniej?
 6. Jaki mamy cel na najbliższe pół roku? (cel krótkoterminowy)
 7. W jaki sposób celebrujemy sukcesy?
 8. Kto tu rządzi? W jaki sposób?
 9. Jakie role pełnią poszczególni członkowie?
 10. Jaki jest podział obowiązków?
 11. W jaki sposób egzekwujemy brak wywiązania się z dodatkowych obowiązków?
 12. W jaki sposób informujemy się o problemach?
 13. Jak rozwiązujemy konflikty interpersonalne?