Koniec odwróconego łańcucha dystrybucji?

W dniu 8 stycznia 2015 roku prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw. Dokonano w niej korekty zapisu art. 103 prawa farmaceutycznego poprzez dodanie zapisów, iż zezwolenie na prowadzenia apteki zostanie cofnięte w przypadku, gdy apteka prowadzi sprzedaż produktów leczniczych hurtowni farmaceutycznej innej aptece ogólnodostępnej lub punktowi aptecznemu. Nowelizacja ustawy wchodzi w życie 30 dni od jej ogłoszenia.

 

Wprowadzona nowelizacja ma za zadanie wyeliminowanie procederu odwróconego łańcucha dystrybucji z aptek do hurtowni farmaceutycznych lub innych podmiotów zajmujących się eksportem produktów leczniczych do krajów Europy zachodniej, jak też z aptek, na zasadzie ukrytej księgowości, bezpośrednio do odbiorców w krajach na zachód od Odry.

 

Wiele już zostało napisane zarówno na temat odwróconego łańcucha dystrybucji, jak i eksportu równoległego w zakresie produktów leczniczych. Ta przestępcza działalność ma swoje korzenie w roku 2004 (wejście Polski w struktury Unii Europejskiej), a swoje apogeum osiągnęła po wejściu w życie tzw. ustawy refundacyjnej, która to radykalnie obniżyła ceny zbytu leków wydawanych na receptę w Polsce. Dlatego nie widzę uzasadnienia dla szczegółowego opisywania obu tych procederów mających niechlubny wpływ na biznes apteczny w Polsce. Należy przypomnieć iż odwrócony łańcuch dystrybucji produktów leczniczych z aptek był działaniem w pełni niezgodnym z prawem, a dotyczył głównie produktów leczniczych, które w państwach Europy zachodniej są kilkakrotnie droższe dla odbiorcy aniżeli te same leki zakupione od polskiego hurtownika.