Obowiązki szefa zespołu

Kierowanie apteką podlega tym samym zasadom, co każdy rodzaj działalności komercyjnej. W aptece, podobnie jak w każdym przedsiębiorstwie, nie ma innych pieniędzy, niż wypracowane przez firmę, zatem pierwszą rolą kierownika apteki jest dbałość o obroty.

 

autor: dr farm. Jarosław Matla

 

Fundamentalna prawda brzmi: „zarządzanie jest sztuką osiągania celów poprzez wysiłek innych ludzi”. Gdy na zajęciach z zarządzania zwracam się do słuchaczy z pytaniem: „Jak się Państwu podoba ta definicja?” – zwykle odpowiadają: „Nie podoba się, bo sugeruje wyzyskiwanie ludzi, a skoro efekty wynikają z wysiłku podwładnych, to kierownik jest zbędny”. Po chwili rozważań dochodzimy jednak do wniosku, że chociaż orkiestra może zagrać bez dyrygenta, to na ogół z dyrygentem jest lepiej, i że funkcjonowanie apteki bez kierownika nie jest przecież ani legalne, ani możliwe. Co więcej, zgadzamy się, że czas kierownika jest cenniejszy – a już na pewno bardziej kosztowny.

 

Aby w pełni zrozumieć znaczenie prac kierownika apteki musimy je porównać z zadaniami podległego zespołu. Zauważymy, że typowe prace zarządcze obejmują przede wszystkim:

  • wyznaczanie obowiązków i organizowanie pracy personelu,
  • motywowanie i rozwijanie umiejętności członków zespołu apteki,
  • planowanie i konsekwentne kontrolowanie realizacji zadań bieżących i długofalowych.

 

Obowiązki szefa zespołu zwykle nakładają się na prace wykonawcze. Kierownik apteki dba o rentowność, organizację pracy i zaopatrzenie, ale także staje za pierwszym stołem. Kierownik bowiem powinien znać i kontrolować pracę w miejscu, w którym powstaje przychód – czyli w bezpośrednim kontakcie z pacjentem.

 

Utracone zyski stanowią największy koszt prowadzenia apteki. Jego źródłem są jednak nie tylko nieobsłużeni pacjenci (którzy z reguły nieprędko wracają), ale przede wszystkim niedostrzeżone lub niewykorzystane szanse zwiększenia obrotów. Ponieważ straty te, choć trudne do oszacowania, są znaczne, w przyszłości poświęcimy temu zagadnieniu więcej miejsca.

 

CDN…