Remanent bez problemów

Przebieg remanentu

  • W czasie przeprowadzania remanentu nie można wprowadzać faktur i prowadzić sprzedaży, dlatego konieczne jest zamknięcie apteki. Najczęściej wybieranym terminem remanentu jest sobota po zakończeniu czasu pracy. Umożliwia to minimalizację strat spowodowaną przerwą w pracy apteki. Można również skrócić czas pracy apteki w dniu remanentu, informując o tym uprzednio pacjentów.
  • Pracownicy biorący udział w spisywaniu stanu powinni być personelem fachowym, znającym preparaty i ich rozmieszczenie w aptece. Przygotowuje się tzw. arkusze spisu z natury, na które nanosi się ilość preparatów spisaną z poszczególnych części apteki. W tym celu dzieli się pracowników na grupy, które spisują ilości z poszczególnych magazynów czy wydzielonych regałów. Otrzymujemy w ten sposób kilka arkuszy zawierających stan ilościowy. Trzeba je sprawdzić i zliczyć w sytuacji, gdy preparat znajduje się w różnych miejscach, np.: magazynie i za pierwszym stołem. Druga metoda polega na wydrukowaniu arkuszy z alfabetycznym spisem preparatów i przydzieleniu każdej z grup remanentowych stron wydruku z preparatami w określonym przedziale literowym, na który nanoszone są ilości. Moim zdaniem druga metoda bardziej sprzyja pomyłkom wynikającym z przeoczenia jakiegoś opakowania, ale wyklucza pomyłki przy całościowym podliczaniu stanu danego preparatu (jeśli znajduje się na kilku arkuszach spisu z natury). Stosowanie zliczania przy pomocy czytników kodów kreskowych przebiega tak, jak w pierwszej metodzie. Jest ono jednak zdecydowanie szybsze i w znaczący sposób skraca czas remanentu.
  • Dobrą praktyką jest ponowne sprawdzenie ilości preparatów, w których wystąpiły różnice. Powinno się wydrukować zestawienie różnic.
  • Rozbieżności w ilościach mogą dotyczyć braków lub nadwyżek opakowań. Chociaż w praktyce aptecznej braki i nadwyżki w pewien sposób się „rekompensują”, należy pamiętać, że z punktu widzenia urzędu skarbowego braki nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodu, a nadwyżki ilości stanowią składową do wyliczenia podatku.
  • W czasie remanentu należy koniecznie zadbać o przerwy (chwile regeneracji dla personelu), ponieważ zmęczenie negatywnie wpływa na wydajność i jakość pracy. Należy pamiętać, że jeżeli remanent odbywa się poza wymiarowym czasem pracy pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie lub odbiór godzin.
  • Coraz częściej apteki decydują się na zatrudnianie zewnętrznych firm specjalizujących się w przeprowadzaniu remanentu. Firmy te wykorzystują nowoczesne technologie w celu szybkiej i efektywnej pracy. Mogą pracować także w godzinach nocnych. Gwarantuje to profesjonalną obsługę i zmniejsza koszty związane z angażowaniem personelu apteki do remanentu. Oczywiście takie rozwiązanie jest korzystne w przypadku dużych aptek i sieci. Mniejsze lub rodzinne placówki zdecydowanie poradzą sobie z remanentem w tradycyjny sposób.