Na co powinien zwracać uwagę kierownik apteki, kiedy czyta CV?

Wyniki procesu rekrutacji mają znaczenie dla każdej organizacji, gdyż błędny może generować bardzo wysokie koszty. I bynajmniej nie chodzi tu tylko o koszty finansowe, lecz również społeczne.

autorka: Olga Koc- Olszewska
trener/coach

 

Droga prowadząca do błędnego wyboru kandydata związana jest z bardzo wieloma elementami, np. :
– brakiem bazy, tj. opisu stanowiska pracy oraz profilu kandydata;
– zbyt późnym rozpoczęciem poszukiwań pracownika, co skutkuje presją czasu i nierzadko kończy się zatrudnieniem osoby, która była daleka od oczekiwań;
– źle skonstruowanym ogłoszeniem i złym doborem źródła poszukiwania pracownika;
– niepoprawną analizą napływających CV;
– nieprzygotowaniem się do rozmowy kwalifikacyjnej;
– brakiem tzw. planu B, gdy nagle pracownik odchodzi i musimy go zastąpić, a nie mamy żadnej bazy potencjalnych kandydatów.

 

Zatrzymam się na dłużej przy kilku nieprawidłowościach opisanych powyżej.

 

Brak opisu stanowiska pracy dla każdego ze stanowisk w aptece – opis taki jest przedstawieniem wszystkich informacji dotyczących zadań i uprawnień pracownika*. W ramach karty opisu stanowiska powinny się znaleźć informacje dotyczące co najmniej:
– stosunków z innymi stanowiskami (komunikacja, podległość, zastępowanie),
– głównych zadań, uprawnień i odpowiedzialności,
– środków wykorzystywanych w procesie realizacji zadań,
– wymagań w zakresie kwalifikacji i doświadczenia.

 

Z jakiego powodu posiadanie takiego formularza jest ważne? Pomaga w zaplanowaniu efektywnych działań rekrutacji i selekcji, stanowiąc bazę do opracowania profilu kandydata.

Brak profilu kandydata, czyli formularza zawierającego jasne informacje jakiego kandydata poszukujemy na dane stanowisko. Na profil składają się wymagania zawiązane z:
– wykształceniem i wiedzą specjalistyczną,
– doświadczeniem zawodowym,
– umiejętnościami,
– cechami osobowości,
– warunkami fizycznymi, innymi kompetencjami ważnymi dla realizacji pracy na danym stanowisku.