Leki dla seniora

Tylko w ubiegłym roku pacjenci aptek w wieku 75 lat i więcej zostawili w nich ogromne sumy – według różnych wyliczeń od 2,5 do 4 mld zł. Ta kwota robi wrażenie, szczególnie w zestawieniu z niskimi w przeważającej większości emeryturami. Sumy te mają być teraz niższe dzięki bezpłatnym lekom dla seniorów.

 

autorka: Jolanta Molińska
dziennikarka, publikuje m.in. na łamach „Newsweek’a” i „Focus’a”

 

Od 1 września 2016 r. osoby, które ukończyły 75 lat, otrzymują bezpłatnie leki z tzw. listy „S” zatwierdzonej i ogłoszonej w ostatecznym kształcie przez Ministerstwo Zdrowia w obwieszczeniu z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2016 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. z 2016 r. poz. 79). W zestawieniu znalazło się 1129 preparatów i 68 substancji czynnych. Ustawa wprowadzająca bezpłatne leki dla seniorów została podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę na początku maja. Założeniem było stworzenie takiej ich listy, na której znajdą się medykamenty dające ulgę w schorzeniach właściwych wiekowi podeszłemu. Będą one otrzymywane na podstawie recepty wystawionej przez lekarza POZ. Dane o tym, z ilu opakowań darmowych leków korzystają seniorzy, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia ma raz w miesiącu przekazywać Ministrowi Zdrowia.

Lista bezpłatnych leków dla seniorów powstała, by zmniejszyła się liczba osób starszych, których nie stać na ich regularne wykupywanie zgodnie z zaleceniami lekarza. Zażywanie medykamentów poprawi jakość życia seniorów, ale długofalowo ma też spowodować, że mniej pieniędzy z budżetu państwa będzie przeznaczanych na hospitalizację tych chorych, którzy nie przyjmowali zapisanych specyfików, bo nie było ich na to stać.

Według raportu „Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2016 roku” opracowanego przez Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych przeciętna wysokość emerytury wypłacanej przez ZUS w marcu 2016 r. wyniosła 2 049,15 zł, dla populacji mężczyzn – 2 525,67 zł, zaś dla populacji kobiet – 1 722,09 zł. Najniższe świadczenia, pobierane w wysokości do 890,00 zł stanowiły 3,7 proc. ogółu emerytur. Zaś najwyższy odsetek wynoszący 11,9 proc. populacji osób pobierających emerytury wystąpił w przedziale 1600,01 zł do 1800,00 zł. Wielu starszym osobom te pieniądze nie pozwalają na zaspokojenie wszystkich potrzeb. Tymczasem z danych Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów wynika, że tylko w ubiegłym roku pacjenci aptek w wieku 75 lat i więcej zostawili w nich w sumie ponad 2,5 mld zł. Z kolei IMS Health, firma zajmująca się monitorowaniem rynku farmaceutycznego, wylicza, że mogły to być nawet 4 mld zł. Dla porównania – w pierwszych miesiącach działania ustawy 75+, jak popularnie się ją nazywa, z budżetu państwa na darmowe leki wydanych zostanie zaledwie ok. 125 mln zł. W przyszłym roku – na razie według planów – ma to być już 560 mln zł.