Realność celu

Apteka jest zawsze umiejscowiona w ściśle określonej rzeczywistości rynkowej. Jeżeli naszym celem jest rozwój przez otwarcie nowego punktu, sprawdzić należy najpierw, czy jest to możliwe finansowo i prawnie, czy jest zapotrzebowanie w wybranym przez nas miejscu na aptekę. Jeżeli otwarcie kolejnej placówki ma tylko spełnić nasze marzenie o posiadaniu kilku aptek, a rzeczywistość na to nie pozwala, nie spełniamy warunków realizmu. Cel musi być realny, a więc dostosowany do rzeczywistości.

 

autorka: Olga Koc-Olszewska, trener/coach

 

Umiejscowienie w czasie

Każde działanie, które planuje się w aptece, powinno być umiejscowione w czasie. Czyli w skrócie –  trzeba wiedzieć, kiedy je zacząć, ile ma trwać i kiedy się zakończy. Jeżeli nie określi się ram czasowych, z dużym prawdopodobieństwem zacznie się ono za późno, potrwa zbyt długo i zakończy w momencie przypadkowym lub wymuszonym. Pozostańmy przy przykładzie otwarcia drugiej placówki. Należy jasno określić kiedy nastąpi otwarcie, jak długo potrwają poszczególne etapy budowy i wyposażania etc. To ważne m.in., by wykorzystać efekt skali z naszą starą apteką, a także, by zatowarowanie dostarczone było na czas, a nie na magazyn. Określenie w czasie pozwala na kontrolę kosztów i optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich.

 

Mierzalność

Moim zdaniem najważniejszym „kopytem” rumaka, o którym pisałam w poprzednim artykule, jest mierzalność i to możliwa na każdym etapie realizacji planu. Otwierając nową placówkę należy przewidzieć parametry kontrolujące postęp prac. Jeżeli któryś się nie zgadza, to sygnał, że coś jest nie tak i należy skorygować plan.

 

Adekwatność

To z kolei dostosowanie do sytuacji, w której znajduje się apteka. Otwarcie nowej placówki powinno wynikać, z bardzo dokładnych analiz, a nie – jak to nieraz zauważam – „z chęci bycia większym” w oczach innych.

 

Klarowność

I ostatni, lecz wcale nie najmniej ważny element, to wyjaśnienie najpierw sobie samemu, a następnie wszystkim dookoła celu podejmowanego działania. Warto abyśmy, jako właściciele chcący posiadać drugą lub kolejną aptekę mieli jasny obraz tego, co chcemy osiągnąć. Nazwijmy głośno nasze cele i posłuchajmy, jak brzmią. Jeżeli to brzmienie jest czyste, bez fałszywych dźwięków, w sposób klarowny, wyjaśnijmy je wszystkim tym, którzy będą brać udział w przedsięwzięciu. Tylko wówczas będą nas w nim wspierać.