Rola i zadania kierownika apteki – perspektywa zewnętrzna

Charakterystyczną cechą pracy w aptece jest spójność działania, jednolitość procedur i powtarzalność zadań. Można powiedzieć, że dzień podobny do dnia, te same sprawy do załatwienia, te same czynności do wykonania. Apteka wymaga skupienia uwagi na wszystkim, co się robi tu i teraz, na każdym pacjencie, na każdej recepcie. Codzienna rutyna nie sprzyja znalezieniu sposobnej chwili, by spojrzeć na aptekę z perspektywy, przeanalizować położenie, przemyśleć, a w razie potrzeby zaplanować nową strategię, dostosowaną do lawinowych zmian, zachodzących na rynku produktów leczniczych.

 

autor: dr farm. Jarosław Matla

 

Widok z helikoptera
Wiele lat temu, w słusznie minionej epoce motoryzacyjnej, miałem kolegę, obdarzonego pasją i talentem do naprawy aut. Nic więc dziwnego, że upodobał sobie rodzimy wyrób samochodopodobny o wdzięcznym przydomku „królowa poboczy”. Pojazd, pochodzący w prostej linii od motopompy strażackiej, był nie tylko awaryjny ponad wszelką miarę, ale i nieprzyjazny dla środowiska. Mówię mu: „Zmień samochód – ryczy, kopci!” A on na to: „Komu kopci? Tobie kopci! Mnie nie kopci – ja jestem w środku”. Auta wówczas nie zmienił, ale ja zyskałem metaforę, mającą zastosowanie także w tym miejscu.
Apteka od wewnątrz przedstawia inny obraz, niż widziana oczyma zewnętrznego obserwatora. Dopiero patrząc z odległości ma się uprzywilejowaną pozycję, by dostrzec zarówno szanse, jak i zagrożenia. Perspektywa zewnętrzna umożliwia dostrzeżenie wszystkich uwarunkowań otoczenia biznesu, pozwala lepiej określić cele, lepiej wykorzystać zasoby i potencjał pracowników, lepiej dostosować profil apteki do sprzyjających okoliczności. W korporacjach, gdzie pojęcie perspektywy zewnętrznej jest dobrze znane, praktykuje się wyznaczanie na kierownicze stanowiska ludzi spoza branży – po to, by uniknąć koleiny nawyków i wdraża dobre praktyki z innych sektorów przedsiębiorczości.

 

Apteka jak komputer
O sukcesie apteki decydują dwie dźwignie:
Fachowość, czyli umiejętność zastosowania szeroko rozumianej wiedzy farmaceutycznej w relacjach ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami, a zwłaszcza z klientami/pacjentami,
Zarządzanie, czyli zdolność skutecznego wykorzystania zasobów i potencjału apteki.