Resort przedstawił projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej

Szerszy dostęp do leków na choroby ultrarzadkie, refundacja szczepionek kupowanych w aptekach i publikacja list refundacyjnych co kwartał – jakie jeszcze zmiany zakłada ministerialny projekt noweli ustawy refundacyjnej?

 

źródło: Gazetaprawna.pl / Mz.gov.pl

 

Jak podaje „Gazeta Prawna”, aktualnie szereg leków stosowanych w chorobach ultrarzadkich nie może być objętych refundacją, ponieważ obowiązują je te same zasady refundacyjne, co w przypadku medykamentów stosowanych w chorobach powszechnych. Projekt nowelizacji zakłada, by w przypadku leków, które nie mają refundowanego odpowiednika w danym wskazaniu, kluczowe było uzasadnienie ceny, a nie – jak obecnie – analiza ekonomiczna.
Autorzy projektu zmian proponują, by szczepionki dostępne w aptece na podstawie recepty mogły być objęte refundacją na zasadach analogicznych jak leki, z przewidzeniem jednak pewnych odmienności z uwagi na specyfikę tych produktów. „Zakłada się, że wprowadzenie nowych regulacji dotyczących współfinansowania ceny szczepionek przez pacjenta i publicznego płatnika zwiększy dostępność szczepień dla osób, które rezygnują z ich zakupu z uwagi na cenę” – wskazano w uzasadnieniu projektu.

Zgodnie z projektem listy refundacyjne mają być publikowane co trzy, a nie – jak obecnie – co dwa miesiące. Ma to zapewnić większą stabilność cen zarówno dla pacjentów, jak i aptek. Ministerstwo Zdrowia chce również ułatwić możliwość zmiany decyzji o objęciu refundacją. Obecnie, aby zmienić opis programu lekowego, Minister Zdrowia musi mieć zgodę wszystkich wnioskodawców, których leki są refundowane w ramach tego programu. Zaproponowano więc, by w decyzji refundacyjnej zawarte były jedynie elementy bezpośrednio związane z lekiem lub środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla którego została ona wydana. Opis programu lekowego będzie natomiast zawierał zbiór informacji z poszczególnych decyzji refundacyjnych dla wszystkich leków, które w tym programie mają być finansowane. W projekcie zaproponowano także nowe zasady obejmowania refundacją leków sprowadzanych w ramach importu równoległego, które mają ułatwić ich finansowanie. Projektowane przepisy zmieniają też sposób tworzenia całkowitego budżetu na refundację.

Większość przepisów ustawy ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r. Konsultacje publiczne projektu mają zakończyć się 24 października br.