Asertywność farmaceuty – cz. 2

Poniżej cztery kroki pracy nad sobą i swoim nastawieniem, których celem jest wzrost świadomości siebie i zwiększenie kontroli nad własnymi reakcjami.

 

autorka: Olga Koc-Olszewska
trener/coach

 

Weź głęboki oddech i przypomnij sobie, że Twoje nastawienie zależy wyłącznie od Ciebie. Pomyśl, jakie skutki dla Twojej pracy z każdym pacjentem będzie miało pozytywne do niej nastawienie. Zadaj sobie pytanie, kto jest odpowiedzialny za Twoje nastawienie – Ty czy ktoś inny?
A teraz powtórz raz jeszcze, że tylko Ty decydujesz o swoim podejściu do pacjenta.

W codziennej pracy, ale również w codziennym życiu stosuj się do praw asertywności. Poniżej wybrane z nich.

 

Masz prawo:

  • wyrażać Swoje myśli i opinie, nawet jeśli różnią się one od poglądów innych ludzi,
  • wyrażać swoje uczucia i być za nie odpowiedzialnym,
  • do szacunku ze strony innych ludzi oraz do tego, by ich szanować,
  • do tego, by Cię wysłuchano i traktowano poważnie.

 

Biorąc pod uwagę powyższe prawa, a także pamiętając, iż naszym celem w pracy jest łagodzenie, a nie eskalacja konfliktu, w rozmowie z pacjentami stosujmy tzw. „Komunikaty Ja”. Wypowiadajmy się zawsze w pierwszej osobie np.:

 

„Pan mnie nie rozumie” – zamień na – „Czuję się niezrozumiana/ny”
„Jest Pan wulgarny” – zamień na – „Proszę o nie używanie wobec mnie wulgarnego słownictwa”
„Mówi Pani niejasno” – zamień na – „Nie w pełni rozumiem”
„Nie słucha mnie Pan” – zamień na – „Odnoszę wrażenie, że nie jestem słuchana/ny”

 

Kierowanie do pacjentów komunikatów w drugiej osobie może zostać odebrane jako agresywny atak personalny na nich, a więc naruszenie ich granic. Z kolei wypowiadanie się w pierwszej osobie jest prezentowaniem własnych odczuć oraz subiektywnego odbioru sytuacji, do którego każdy z nas ma prawo.

 

Zaawansowaną formą komunikatu ja jest tzw. pełny komunikat asertywny, który ma na celu przekazanie odbiorcy nie tylko naszych odczuć wobec jego zachowania, ale również konsekwencji tego zachowania dla nas i dla niego oraz oczekiwanie pożądanej zmiany. Komunikat ten składa się z czterech części:

 

BIZNES-I-MISJA_Asertywność-w-aptece_cz

 

Czy stosowanie komunikatów asertywnych zmieni naszych pacjentów? Prawdopodobnie nie, natomiast z całą pewnością wzmocni nasze poczucie własnej wartości i często pozwoli szybciej rozwiązać sytuacje konfliktowe z pacjentami.