Atmosfera w zespole – cz. 1

Menedżerowie, a w tym kierownicy aptek, zastanawiają się często nad tym, co zrobić, by ich zespół pracował efektywniej? Przed farmaceutami stawiane są różne wymagania, ale nie zawsze ich szefowie dbają o odpowiednie warunki ich realizacji. I nie chodzi tu do końca o kwestie finansowe, nowy komputer na ekspedycji czy nowe meble w aptece. Chciałabym zwrócić uwagę na ważny aspekt, motywujący ludzi do pracy, jakim jest – atmosfera.

 

autorka: Anita Gałek
trener, coach ICF

 

Zacznijmy od danych. Badanie „I love my job” (Grafton 2014) mówi o tym, że dla kobiet w Polsce, atmosfera w firmie jest ważniejsza niż wysokość pensji. Według innych badań Employer Branding Institute szef, którego nie interesuje dobra atmosfera w pracy, musi płacić o 40% więcej,by zrekompensować pracownikom brak dobrej atmosfery. Z badań TNS Polska wynika, że 53% pracowników woli dobrą atmosferę pracy niż własną pozycję w firmie (na podstawie danych portalu Praca.pl).

 

W życiu prywatnym atmosfera w wielu obszarach również nie jest nam obojętna. Często mówimy, że nie ważne, gdzie – ważne z kim. Dlaczego? Bo to ludzie tworzą klimat, sprawiają, że chętnie spędzamy ze sobą czas. Wówczas mamy większą chęć do działania, więcej nam się chce. To samo jest w pracy. Zdarza się, iż deklarujemy, że w firmie trzymają nas ludzie. Dobrze nam się z nimi współpracuje, ufamy im, miło spędzamy czas. Tworzą zatem dobrą atmosferę.

 

A jakie – z punktu widzenia szefa – zalety ma jeszcze dobra atmosfera w pracy? Nie da się ukryć, że od relacji w zespole zależy jego sukces. Nie możemy zatem oczekiwać spektakularnych wyników sprzedażowych w aptece, jeśli ludzie w niej pracujący nie rozumieją się, nie dbają o relacje, nie darzą się szacunkiem. Na ile zaangażowany i efektywny będzie farmaceuta, który na samą myśl o spotkaniu ze współpracownikami nie chce wyjść z domu. Każdy kierownik apteki powinien mieć świadomość, że dbałość o ten obszar pomoże nam w wielu innych procesach zachodzących w zespole. Ludzie pracujący w dobrej atmosferze zdecydowanie więcej wymagają od siebie i więcej z siebie dają. Chwilowe niepowodzenia traktują jako wyzwanie, a nie porażkę. Dobre relacje w pracy wpływają na poziom motywacji. Jeśli dobrze nam się pracuje w danej firmie, ponieważ atmosfera jest sprzyjająca, mocniej się z nią identyfikujemy, zawsze dobrze mówimy o niej za zewnątrz. W obecnych czasach, gdy wielu kierowników aptek boryka się z problemem zrekrutowania dobrego pracownika, taka reklama w postaci lojalnych farmaceutów, może być doskonałą pomocą.

 

Mówiąc o atmosferze panującej w zespole aptecznym warto przemyśleć, jakie elementy składają się na tę atmosferę? Po pierwsze, relacje pomiędzy pracownikami, ale również – pomiędzy pracownikami a przełożonym. Każdy kierownik apteki powinien zdawać sobie sprawę, iż odgrywa ogromną (jeśli nie kluczową) rolę w kreowaniu atmosfery. Co zatem powinien robić szef, aby budować sprzyjające warunki pracy dla farmaceutów? Przede wszystkim powinien zadbać o komunikację. Codzienne przywitanie się z pracownikami, krótkie pytanie o samopoczucie, zawsze wpływa dobrze na otoczenie. Okazywanie szacunku, wykazywanie się empatią z pewnością będzie zauważone przez zespół apteczny. Dobrą praktyką w budowaniu efektywnej komunikacji w zespole jest organizowanie zebrań z pracownikami. Aby takie spotkania odgrywały pożądaną rolę, powinny odbywać się ze stałą częstotliwością. Komunikacja podczas spotkań nie może być jednostronna. Nie chodzi tu zatem o to, że zorganizujemy monolog kierownika apteki, który raz w miesiącu wytknie wszystkie błędy swoim pracownikom. Chodzi tu o to, by farmaceuci usłyszeli, co wydarzyło się od poprzedniego zebrania, jakie są priorytety na najbliższy czas. Jest to doskonała okazja, by pochwalić wyróżniających się pracowników (wskazując konkrety), ale również pokazać obszary, w których zespół ma jeszcze coś do zrobienia. Zebrania z pracownikami powinny w swojej agendzie uwzględnić czas na pytania i refleksje farmaceutów. Słuchajmy swoich pracowników. Są to często nieocenione spostrzeżenia i wskazówki dla przełożonego. Zadbajmy o atmosferę podczas zebrania, która będzie sprzyjała otwartości i szczerości. Pracownicy nie mogą się bać przyjścia na takie spotkanie.