Branża farmaceutyczna liderem wydatków w telewizji

W 2016 r. wartość netto rynku reklamy wyniosła 8 331 mln zł, wynika z najnowszego raportu agencji mediowej Starcom, na który powołuje się Rynekaptek.pl. Jest to 3,0 proc. więcej niż w poprzednim roku. Liderem w wydatkach na reklamę jest branża handlowa. Tuż za nią – farmaceutyczna.

 

źródło: Rynekaptek.pl

 

W całym 2016 r. roku na rynek reklamowy najsilniej oddziaływały branża handlowa i finansowa. Motorem wzrostów był handel. W okresie od stycznia do grudnia sektor handlowy przeznaczył na reklamę 1 311 mln zł, czyli o 225,3 mln zł więcej niż w tym samych okresie ubiegłego roku (dynamika +20,8%).

W roku 2016 największą kategorią reklamodawców były super- i hipermarkety oraz sklepy i hurtownie. Produkty farmaceutyczne i leki, czyli druga pod względem wysokości nakładów reklamowych branża w Polsce, zwiększyła wydatki o 18,3 mln zł (+1,9 proc.) względem roku ubiegłego. W 2016 r. wyniosły one 997,8 mln zł. Branża farmaceutyczna wciąż jest liderem wydatków w telewizji (722,2 mln zł).