Apteka dla aptekarza – ustawa w Senacie

W dniu 19 kwietnia br. senackie Komisje Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Zdrowia rozpatrzą nowelizację ustawy Prawo farmaceutyczne. Zakłada ona zachowanie kryteriów geograficzno-demograficznych przy otwieraniu nowych aptek oraz zapisy dotyczące zasady „Apteka dla Aptekarza”.

 

źródło: Nia.org.pl

 

Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej, 7 kwietnia br. w Sejmie RP zakończyło się trzecie czytanie poselskiego projektu Prawa farmaceutycznego. Utrzymano w nim zapisy dotyczące obowiązywania kryteriów geograficzno-demograficznych. W przypadku powstawania nowych aptek będzie to 3 tys. mieszkańców w danej gminie przypadających na jedną aptekę, a odległość między sąsiadującymi placówkami wyniesie co najmniej 500 metrów. To kryterium nie będzie obowiązywało, jeśli farmaceuta otworzy nową aptekę w odległości 1 km od obecnie istniejącej. Ponadto parlamentarzyści zdecydowali o przywróceniu zapisów mówiących o tym, że aptekę może prowadzić tylko farmaceuta lub farmaceuci w ramach wybranych spółek osobowych (tzw. „Apteka dla Aptekarza”).

 

„Dzisiejszy wynik głosowania pokazał, iż parlamentarzystom zależy na naprawie rynku farmaceutycznego. Decydenci rozumieją i dostrzegają problemy, z jakimi zmagają się polskie apteki” – podsumowała głosowanie z 7 kwietnia br. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

 

W głosowaniu wzięło udział 427 posłów. Za głosowało 236, przeciwko: 189, zaś 2 wstrzymało się od głosu. Projekt trafił do dalszych prac legislacyjnych, które odbędą się w Senacie.