Rozmowa rekrutacyjna – cz. 2

Nie traktujmy procesu rekrutacji jak zła koniecznego. Pozytywne nastawienie to już połowa sukcesu. Jak zatem powinna przebiegać dobra rozmowa rekrutacyjna? Najważniejsze, by podczas spotkania wykazać się profesjonalizmem, szacunkiem wobec kandydata i ciekawością drugiej osoby.

 

autorka: Anita Gałek
trener, coach ICF

 

Na początku rozmowy zawsze przywitajmy się z kandydatem, przedstawmy mu się i powiedzmy, jakie stanowisko zajmujemy. Następnie przedstawmy pozostałych uczestników spotkania. Dobrze jest opowiedzieć kilka słów na temat apteki, jej specyfiki oraz firmy, o ile mamy do czynienia z siecią aptek (warto przy tej okazji wspomnieć, ile aptek należy do sieci, gdzie się znajdują itp.). Na tym etapie rozmowy należy zapoznać rozmówcę ze specyfiką stanowiska, na które aplikuje. Opowiedzieć o zakresie obowiązków, ale również o bonusach wynikających z pracy w danej placówce (nagrody, dodatkowe ubezpieczenie, karty do obiektów sportowych etc.). Przedstawienie możliwości rozwoju oraz wskazanie ścieżki awansu utwierdzi kandydata w przekonaniu, że rozmawia z profesjonalną firmą.

 

Nie warto przeprowadzać rozmowy w pojedynkę. Dobrze mieć spojrzenie jeszcze jednej, dwóch osób. Każdy bowiem zauważy u kandydata coś innego. Nie mogą być to jednak osoby przypadkowe. W momencie kompletowania zespołu rekrutacyjnego należy ustalić zasady, według których będziecie współdziałać podczas rozmowy. Należy bezwzględnie unikać wchodzenia sobie w słowo czy powtarzania tych samych pytań. Można przygotować sobie zestaw pytań, by te same zadawać wszystkim kandydatom ubiegającym się o to samo stanowisko. Taki zabieg ułatwia późniejsze porównanie kandydatów. Dlatego też, mając więcej niż dwóch rozmówców, należy prowadzić notatki ze spotkania. Nie warto jednak jednego dnia spotykać się z więcej niż 4-5 osobami. Ten, kto prowadził już rozmowy rekrutacyjne wie, jak wyczerpujące jest to zajęcie. Rekruter, by móc znaleźć efektywnego pracownika, sam musi być efektywny podczas rekrutacji. Notowanie pozwala również uniknąć wielu nieporozumień podczas rozmowy, które też czasem się zdarzają.

 

Rozmawiając z kandydatem należy być czujnym słuchaczem. Należy łączyć fakty, wyciągać wnioski, ale również zauważać nieścisłości lub wręcz sprzeczne odpowiedzi na podobne pytania. Pamiętajmy, że niektórzy kandydaci piszą czasem w CV informacje nieprawdziwe lub nieco na wyrost. Choćby w kwestii hobby czy zainteresowań. Niektórzy wpisują do życiorysu coś, co jest akurat modne i zwraca uwagę. Ale, gdy zadamy bardziej szczegółowe pytanie, okazuje się, że kandydat ma nikłe pojęcie na ten temat. Często zdarza się również umieszczanie nieprawdziwych informacji na temat znajomości języka obcego. Tę umiejętność również w łatwy sposób daje się szybko zweryfikować.

 

Nie sposób określić jednego stałego zestawu pytań, które należy zadać kandydatowi starającemu się o wakat. Wszystko zależy od potrzeb i od tego, jakiej osoby szukamy. Warto mieć jednak na uwadze pytania, których w trakcie rozmowy rekrutacyjnej absolutnie zadawać nie można. Są to pytania m.in. o:

  • stan zdrowia,
  • poglądy polityczne,
  • wyznanie i orientację seksualną,
  • pochodzenie etniczne,
  • plany rodzinne,
  • karalność (tutaj można tylko w szczególnych przypadkach).

 

Osoba rekrutująca powinna pamiętać, że nie tylko ona ma prawo do zadawania pytań. Każda rozmowa kwalifikacyjna powinna zakończyć się zachęceniem kandydata do zadania pytań dotyczących stanowiska, firmy itp. Kierownik czy właściciel apteki powinien na te pytania odpowiedzieć. Jeśli pytania wydają nam się zbyt szczegółowe lub mogłyby naruszyć tajemnicę biznesową, powinniśmy w sposób kulturalny odmówić odpowiedzi na nie. W tym przypadku niedopuszczalne są jednak odpowiedzi:

  • „Dowie się Pan/Pani w swoim czasie”;
  • „Nie powinno to Pana/Pani interesować na tym etapie naszej rozmowy”.