Motywowanie zespołu – cz. 1

Kierownik apteki jest menedżerem, przełożonym i zagadnienia związane z motywowaniem farmaceutów nie mogą pozostać mu obojętne.

 

autorka: Anita Gałek
trener, coach ICF

 

Zagadnienie motywowania pracowników jest tematem zawsze żywym i interesuje zapewne każdego szefa czy pracodawcę. Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że zmotywowany pracownik pracuje zdecydowanie efektywniej, identyfikuje się z firmą, dba o jej wizerunek na zewnątrz. W sprzedaży aptecznej zaangażowanie farmaceutów jest rzeczą, bez której współczesna apteka nie osiągnie dobrych wyników. Pacjenci stają się coraz bardziej wymagający, a farmaceuci muszą świadczyć coraz bardziej rozbudowany serwis. Zaangażowania, o którym mowa powyżej, nie możemy jednak oczekiwać od zdemotywowanego personelu. Tu wracamy do punktu wyjścia, utwierdzając się w przekonaniu, że warto przyjrzeć się temu obszarowi.

 

Czym właściwie jest motywacja? Za Słownikiem języka polskiego PWN jest to coś, co powoduje podjęcie jakichś działań lub decyzji. Definicji jest naprawdę wiele, ale wszystkie oscylują wokół słów określających:

  • działanie,
  • ruch,
  • gotowość.

W kolejnym kroku powinniśmy zadać sobie pytanie, czym jest motywowanie innych, nie ograniczając się tylko do aspektu pracowniczego. Przecież na co dzień zdarza nam się motywować przyjaciół lub znajomych – na przykład do zmiany pracy. Motywujemy również swoje dzieci – na przykład do nauki czy uprawiania sportu. W końcu ulegamy automotywacji – sami potrafimy tak wpłynąć na siebie, by zmotywować się na przykład do aktywności fizycznej. Podejrzewam jednak, że nikt nie zastanawia się, jakich mechanizmów i narzędzi używa, by wpłynąć na zachowania innych. Tak, właśnie wpłynąć. Motywowanie innych to wpływanie na ich zachowanie, decyzje, ale również nawyki. Motywujemy poprzez pomaganie, wspieranie i stwarzanie możliwości. Odnosząc się do motywacji w obszarze zarządzania, niewątpliwie możemy powiedzieć, że aktywność ta jest obowiązkiem każdego menedżera. Inną kwestią jest to, czy jest przez każdego menedżera/kierownika realizowana?

 

Należy sobie uświadomić, że zmotywowanie zespołu aptecznego (jaki i każdego innego) na pewno nie będzie należało do najprostszych. Dlatego warto ten proces zaliczyć do swoich kierowniczych wyzwań. Od czego zacząć, by osiągnąć cel, bądź spróbować się do niego zbliżyć?
Trzeba zadać sobie pytanie: co mnie motywuje do pracy? Być może wówczas będzie nam łatwiej zrozumieć, co zmotywuje moich farmaceutów. Można zadać sobie również pytanie w drugą stronę: co mnie na pewno nie motywuje? Zdiagnozowanie tego, co nie wpływa na poziom motywacji zespołu aptecznego z pewnością przyda się zarządzającemu kierownikowi.

 

Mówiąc o systemach motywacji, możemy zastosować podział na motywowanie finansowe i pozafinansowe. Powszechnie panujący pogląd mówi o tym, że motywacja finansowa jest krótkotrwała, a zatem nie do końca skuteczna. Wielu menedżerów skupia się więc na elementach motywacji pozafinansowej, uważając ją za długoterminową i skuteczniejszą. Jest w tym wiele prawdy, ale należy być świadomym, że motywowanie pozafinansowe nie sprawdza się, jeżeli nie idzie równolegle z dobrym systemem wynagrodzeń. Żadna zatem z powyższych metod pojedynczo nie przyniesie rezultatu. Chciałabym podkreślić, że dobry system wynagrodzeń wcale nie musi wiązać się z dużym obciążeniem budżetu apteki. Chodzi o przemyślany system premii, bonusów, czy innego rodzaju nagród. Należy je bezwzględnie dostosować do warunków panujących w danej aptece, pamiętając, że to, co sprawdza się w jednej, wcale nie musi działać w drugiej. Kiedy możemy osiągnąć odpowiedni poziom zadowolenia farmaceutów? Wówczas, gdy wprowadzimy odpowiedni podział pensji podstawowej i premii. Zazwyczaj stosuje się systemy wynagrodzeń oparte na trzech filarach: pensji podstawowej, premii regulaminowej oraz premii uznaniowej. Najczęstszym błędem kierowników jest to, że nie przywiązują wagi do prawidłowych proporcji pomiędzy tymi składowymi. Często pracownicy aptek wynagradzani są intuicyjnie, bez analizy, za co i w jaki sposób powinni być nagradzani.

 

Dobry i skuteczny kierownik apteki powinien znać potrzeby swoich pracowników. Wiąże się to z indywidualnym podejściem, co zdecydowanie przekłada się na poziom ich motywacji. By pracownik był zmotywowany musi mieć poczucie, że jest zauważany, doceniany, a jego losy nie są obojętne przełożonemu. Jak je rozpoznać? O tym w drugiej części artykułu.