Motywowanie zespołu – cz. 2

Rozważając metody aktywizowania zespołu aptecznego warto iść za słowami Briana Tracy’ego, który zwykł był mawiać, że: „Przywództwo to sztuka motywowania zwykłych ludzi do osiągania niezwykłych rzeczy”.

 

autorka: Anita Gałek
trener, coach ICF

 

W poprzedniej, pierwszej części materiału, postawiliśmy elementarną z punktu zarządzania zespołem tezę, w myśl której kierownik apteki jest menedżerem, przełożonym, a zatem zagadnienia związane z motywowaniem farmaceutów nie mogą pozostać mu obojętne. Dowiedliśmy również, że dobry i skuteczny kierownik apteki powinien znać potrzeby swoich pracowników. Wiąże się to z indywidualnym podejściem, co zdecydowanie przekłada się na poziom ich motywacji. By pracownik był zmotywowany musi mieć poczucie, że jest zauważany, doceniany, a jego losy nie są obojętne przełożonemu. Jak je rozpoznać?

 

Przede wszystkim warto zauważyć, że nie można wyznaczać pracownikom celów, wykazywać zainteresowania ich pracą bez komunikowania się. Tak podstawowy element współpracy w zespole, jakim jest komunikacja, często jest pomijany przez przełożonych. Bagatelizują oni rolę komunikacji i nie utożsamiają z narzędziem motywującym pracowników. Bywa, że widzimy niepokojące zachowania zespołu farmaceutów, widzimy demotywację, ale zapominamy o tym, że ich przyczyną może być brak komunikacji. Pamiętajmy zatem, że od tego, jak mówimy, jak słuchamy i jak udzielamy drugiej osobie informacji zwrotnej, zależy w dużej mierze poziom jej motywacji.

 

Kierownicy aptek zapominają o tym, że ich postawa i nastawienie wpływa na nastroje w zespole i przekłada się na sukces sprzedażowy apteki. Tak samo jak można pociągnąć za sobą zespół, będąc szefem pełnym zapału i entuzjazmu, tak samo można zablokować potencjał farmaceutów, poprzez na przykład szukanie winnych niepowodzenia w sprzedaży. Idąc za słowami Briana Tracy, warto wiedzieć, że: „Przywództwo to sztuka motywowania zwykłych ludzi do osiągania niezwykłych rzeczy”.

 

Ważnym narzędziem motywującym pracowników jest powierzanie im zadań oraz dawanie odpowiedzialności. Pracownicy, którzy czują, że mają wpływ na działanie apteki będą dużo bardziej zaangażowani i zmotywowani do działania. Dawanie odpowiedzialności za dany obszar musi być adekwatny do kompetencji danego pracownika. Inny zakres odpowiedzialności powierzymy magistrowi farmacji, inny technikowi farmacji, a jeszcze inny – pomocy aptecznej. Zdać sobie trzeba jednak sprawę, że każdą z tych grup zmotywować możemy poprzez powierzenie jej zadań spoza codziennego zakresu obowiązków. Trzeba tylko poznać kompetencje i predyspozycje danego pracownika. Nie dokonamy tego bez zastosowania narzędzi, o których mówiłam wyżej, jak choćby bez komunikacji czy identyfikacji potrzeb pracowników.

 

Temat motywowania jest bardzo obszerny i nie da się go wyczerpać w jednej publikacji. Jest to zagadnienie posiadające mnóstwo wątków i z pewnością poruszę je w kolejnych artykułach. Na koniec chciałabym tylko podkreślić, że szef jest kluczową osobą, która wpływa na poziom zadowolenia pracowników. Pracownicy, którzy rozpoczynają pracę, prawie zawsze przychodzą do firmy, ale rezygnują z niej, by odejść do konkretnej osoby. Dlatego tak ważne są umiejętności kierownika apteki do zarządzania zespołem, a zwłaszcza umiejętność skutecznego motywowania.