Jak zbudować dobry zespół apteczny – cz. 2

Nie spodziewajmy się, że nowo zatrudnione osoby od razu zaczną ze sobą współpracować na sto procent. Istotna jest tu postawa szefa, który powinien być cały czas obok swoich pracowników – jasno określać cele, obowiązki i oczekiwania, na bieżąco udzielać informacji zwrotnej, by utwierdzić pracownika, że idzie w dobrym kierunku lub, by nie utrwalać złych nawyków.

 

autorka: Anita Gałek
trener, coach ICF

 

W pierwszej odsłonie artykułu ustaliliśmy, że każdy pracownik powinien znać zakres swoich obowiązków, swoją rolę, ale również cel i kierunek działania zespołu. Dlatego tak ważna jest otwartość, komunikacja i lojalność. Bez tego menedżer nie zbuduje dobrej atmosfery i chęci współdziałania, co jest niezbędne, by osiągać obrane cele sprzedażowe i kreować pozytywny wizerunek placówki.

 

A co w dalszej kolejności warto mieć na uwadze tuż po zatrudnieniu nowego pracownika/nowych pracowników? Na czym skupić uwagę w kolejnych krokach budowania struktury zespołu?

 

Etap 1. Nowo zatrudnieni pracownicy – z różnymi charakterami, nawykami i doświadczeniem rozpoczynają wspólną pracę. Muszą się zatem siebie nauczyć. Nie spodziewajmy się, że od razu zaczną ze sobą współpracować na sto procent, zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Ważna jest tu postawa szefa, który powinien być cały czas obok swoich pracowników. Jasno określić obowiązki i oczekiwania. Na bieżąco udzielać informacji zwrotnej, by utwierdzić pracownika, że idzie w dobrym kierunku lub, by nie utrwalać złych nawyków.

 

Etap 2. Członkowie zespołu mają już większą wiedzę na swój temat i pewne doświadczenie w pracy ze sobą. Pracownicy nie wymagają już takiej uwagi. Aby jednak zespół mógł iść do przodu, ważne jest, by szef pozostawał w kontakcie z pracownikami, stawiał kolejne wymagania, wskazywał cele. Menedżer powinien dbać o wzajemne relacje członków zespołu, inicjując jak najczęstsze kontakty między nimi.

 

Etap 3. Charakteryzuje się tym, że w gronie pracują już specjaliści w swoich obszarach. Nasi farmaceuci mają mnie lub bardziej formalnie przypisane obszary odpowiedzialności. Grupa dojrzewa nie tylko w kwestiach zawodowych, ale również w kontaktach między sobą. Mogą się pojawiać pierwsze konflikty. Dlatego też na tym etapie kierownik powinien koncentrować się na kontaktach pomiędzy pracownikami. Musi obserwować relacje w zespole i interweniować w sytuacjach tego wymagających. Nie może udawać, że nie widzi sytuacji konfliktowych. Całkiem dojrzały zespół charakteryzuje się tym, że wszyscy jego członkowie dobrze się znają. Rozumieją swoje role i są specjalistami w swoich dziedzinach. Świetnie się ze sobą komunikują, a ich prywatne relacje nie rzutują na wykonywanie obowiązków.