Jak zbudować dobry zespół apteczny – cz. 2

Znajomość poszczególnych etapów tworzenia się zespołu, choćby w tak wąsko przedstawionym zakresie, jest z pewnością przydatna dla osoby zarządzającej. Dzięki nim menedżer lepiej rozumie, skąd rodzą się pewne sytuacje wśród personelu. W idealnie dobranej grupie pracownicy robią to, co najbardziej lubią i do czego są najlepiej predysponowani. Mówimy o sytuacji idealnej, ponieważ doskonale zdajemy sobie sprawę, że dysponując ograniczoną liczbą pracowników na zmianie, nie zawsze możemy przydzielić im obowiązki zgodne z zamiłowaniem, czy predyspozycjami. Jeśli jednak menedżer ma taką możliwość, powinien pamiętać o tej zasadzie.

 

W zespole warto wprowadzić tzw. regułę wzajemności. Oznacza to, że pracownicy współpracują ze sobą, pomagają sobie wzajemnie. Każdy lider danego zespołu powinien tak kierować zespołem, by wzbudzać zaufanie. Ale zaufanie do siebie powinni mieć też wszyscy członkowie zespołu. Jak tego dokonać? Znowu pojawi się słowo komunikacja. Należy nauczyć pracowników, by rozmawiali ze sobą w sposób otwarty i szczery, z zachowaniem poszanowania dla siebie i swoich poglądów. Szef powinien dawać przykład pokazując, że każdy pracownik może zawsze przyjść z problemem lub chęcią podzielenia się również dobrymi informacjami. Istotne są zatem cykliczne spotkania, podczas których zarówno przełożony jak i podwładni mają możliwość wypowiedzenia się. Mile widziane są też mniej formalne spotkania, na gruncie neutralnym, poza apteką. To czas, kiedy nasi farmaceuci mają możliwość zintegrować się, porozmawiać i wspólnie spędzić mile czas. Wszystkie te elementy przekładają się na atmosferę panującą w aptece. Wiemy, że to, z jakim nastawieniem pracownicy przychodzą do pracy, przekłada się na jakoś wypełniania obowiązków. Dobra atmosfera – jak podkreślają specjaliści od HR – jest ważnym czynnikiem motywującym ludzi do pracy.

 

Pamiętajmy, że to, jakich ludzi mamy w zespole odgrywa ważną rolę. Nie można jednak zapominać o odpowiedzialności szefa, jaką ponosi, by stworzyć i utrzymać zgrany zespół. Apteka może mieć świetne warunki lokalizacyjne, doskonałą ofertę produktową i cenową, przyciągać pacjentów nowoczesnym wnętrzem. Wszystko to może mieć drugoplanowe znaczenie, jeśli borykać będziemy się z problemami personalnymi. Codzienna dbałość o pracowników z pewnością zostanie przez nich zauważona i odzwierciedli się pełnym zaangażowaniem w codzienne obowiązki.