Empatyczny szef – cz. 1

Zanim zaczniemy mówić o empatii w kategoriach zarządzania zespołem, warto mieć świadomość, czym tak naprawdę jest empatia. Słowo to bowiem pojawia się w ostatnim czasie dość często, w różnych aspektach naszego życia.

 

autorka: Anita Gałek
trener, coach ICF

 

Empatia jest zdolnością człowieka do rozpoznawania uczuć i myśli drugiej osoby. Empatycznym określamy człowieka, który nie tylko rozpoznaje nastroje i emocje, ale potrafi na nie reagować. Cecha ta pozwala na prowadzenie dialogu, w którym mamy do czynienia z wyczuciem i szacunkiem do drugiej strony. Jest to nieodzowny warunek, budujący fundamenty współpracy. Jeśli mówimy o kimś, że jest empatyczny, mamy na myśli, że jest wrażliwy, potrafiący słuchać i wesprzeć w trudnej sytuacji.

 

Warto zdać sobie sprawę, że empatia jest też cechą, która pozwala zapanować nad zachowaniami agresywnymi, chroni przed nadmierną, negatywną emocjonalnością. Dlatego należy oddzielić zachowania empatyczne od tych, nacechowanych nadmierną emocjonalnością.

 

Bycie empatycznym pozwala zrozumieć innych ludzi. Łatwiej jest nam zrozumieć intencje drugiej osoby. Zrozumienie punktu widzenia innych pozwala nam reagować mniej emocjonalnie, nie popadać w konflikty. Jesteśmy bardziej skłonni do szukania rozwiązań wyjścia z trudnych sytuacji. Lubimy towarzystwo osób empatycznych. W towarzystwie takich osób czujemy się wysłuchani, możemy liczyć na zrozumienie.

 

Jak to jest więc z empatią w pracy? Zacznijmy od tego, z czym wiąże się posiadanie empatycznego zespołu. Wiedząc już, czym jest empatia, możemy stwierdzić, że zespół taki będzie nastawiony na relacje, rozmowę i współpracę. Możemy spodziewać się większej otwartości. Empatyczny pracownik jest nastawiony na szukanie rozwiązań i unikanie konfliktów. Chętnie współdziała w zespole i potrafi słuchać swoich współpracowników. Badania wskazują, że w zespole złożonym z empatycznych osób, gdzie ludzie potrafią mówić o swoich uczuciach i są wrażliwi na uczucia innych, łatwiej jest osiągnąć sukces. W 2015 r. brytyjska firma Lady Greek przeprowadziła badania, z których wynika, że empatia jest silnie powiązana ze wzrostem firmy, produktywnością i zarobkami. Autorzy tych badań przeanalizowali poziom empatii w 160 firmach na całym świecie i porównali je z wynikami finansowymi, jakie te firmy osiągają. Okazało się, że najbardziej empatycznymi firmami na świecie są: Microsoft, Facebook, Tesla Motors, Alphabet (Google), Procter&Gamble. Zarabiają one 50 procent więcej niż 5 najmniej empatycznych firmy. Dodatkowo, te najbardziej empatyczne organizacje odnotowały wzrost zarobków w 2016 roku o 6 procent, podczas gdy najmniej empatyczne firmy – spadek o 9 procent (źródło: Magazyn Coaching, nr 1/2017). Jest to jednoznaczny dowód na to, że współpracujący zespół jest w stanie osiągać lepsze wyniki. Ale, by móc efektywnie współpracować należy mieć w zespole empatyczne osoby. Empatyczny pracownik będzie w stanie dojść do porozumienia praktycznie z każdym, ponieważ nastawiony jest na słuchanie i znalezienie nici porozumienia.

 

Czy powyższe cechy są pożądane tylko u pracowników? Jak z zarządzaniu zespołem poradzi sobie empatyczny szef? Czy jest to w ogóle cecha, którą powinien przejawiać? Czy nie będzie się ona kłóciła z innymi cechami szefa, jak choćby konsekwentność, czy asertywność? O tym przeczytają Państwo w kolejnej odsłonie artykułu.