Jak liczyć staż kierownika?

Naczelna Rada Aptekarska stoi na stanowisku, że do obliczania stażu pracy niezbędnego do wykonywania funkcji kierownika apteki należy zaliczyć jedynie okres faktycznego świadczenia przez farmaceutę usług w aptece – informuje Rynekaptek.pl, za OIA Warszawa.

 

źródło:  Rynekaptek.pl / OIA Warszawa

 

W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez izby aptekarskie, w celu ujednolicenia sposobu stosowania art. 88 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne, Naczelna Rada Aptekarska rekomenduje:

  1. Warunkowanie możliwości pełnienia funkcji kierownika apteki odbyciem 5-letniego stażu pracy w aptece (bez specjalizacji) lub 3-letniego stażu pracy w aptece, gdy farmaceuta posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej, w pełnym wymiarze czasu pracy.
  2. Do obliczania stażu niezbędnego do wykonywania funkcji kierownika apteki, należy zaliczyć jedynie okres faktycznego świadczenia przez farmaceutę usług w aptece.
  3. Do tego stażu nie należy zaliczać okresów korzystania ze świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, okresów urlopu bezpłatnego, okresów czasowej niezdolności do pracy.