Wrześniowa lista leków refundowanych już po konsultacjach

Resort zdrowia zakończył konsultacje związane z publikacją projektu obwieszczenia dotyczącego wrześniowej listy refundacyjnej. Jakie zmiany uwzględniono w ostatecznym kształcie wykazu, który zacznie obowiązywać 1 września br.?

 

źródło: MZ / Rynekaptek.pl

 

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że w ramach konsultacji społecznych przeanalizowano wszystkie uwagi zgłoszone do projektu z 18 sierpnia 2017 r. oraz sprawdzono limity finansowania w grupach limitowych.

 

Dla grupy pacjentów pediatrycznych dodane zostało wskazanie pozarejestracyjne (off-label) jednego z produktów leczniczych w brzmieniu: indukcja remisji u pacjentów pediatrycznych z łagodną do umiarkowanej, aktywną postacią chorób: Leśniowskiego-Crohna z zajęciem jelita grubego/wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, gdzie leczenie preparatami 5-ASA jest niewystarczające. Dodatkowo zmniejszyła się cena produktu stosowanego w leczeniu szpitalnym, dodano kolejną prezentację produktu leczniczego, który zawiera entekawir.

 

Jak zapewnia resort zdrowia, pozostałe zmiany wprowadzone w opublikowanym obwieszczeniu Ministra Zdrowia  w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2017 r. – w stosunku do projektu obwieszczenia – mają charakter porządkujący i redakcyjny.

 

Szczegóły na stronie Ministerstwa Zdrowia oraz w Dzienniku Urzędowym MZ.