Segmentacja – cz. 2

Projektując segmenty struktury, pamiętajmy, że schemat organizacyjny firmy działa jak wkładka do szuflady: wprowadza porządek, ale utrudnia umieszczenie niektórych przedmiotów. Dlatego lepiej dobrać wkładkę stosownie do zawartości szuflady niż na odwrót.

 

autor: dr farm. Jarosław Matla

 

W poprzedniej części artykułu charakterystyce poddana została organizacyjna struktura płaska. Zgoła odmienny sposób funkcjonowania firmy zapewnia struktura smukła, nazywana też pionową lub produktową.

 

W strukturze smukłej występuje więcej szczebli kierowniczych, a odpowiedzialność kierownika jest ograniczona do określonego zakresu zadań. Struktura ta jest mniej elastyczna od płaskiej, ale pozwala łatwiej kontrolować pracę jednego działu i skupić się na specyficznych problemach technologicznych. W ten sposób są zorganizowane apteki szpitalne lub działy farmacji szpitalnej, które realizują szereg odrębnych funkcji: zaopatrzenie oddziałów, sporządzanie leków recepturowych, produkcja płynów sterylnych, przygotowanie dawek leków cytostatycznych, zamówienia publiczne, ekonomizacja farmakoterapii – i inne.

 

Apteki, podobnie jak wszystkie przedsiębiorstwa, ewoluują. Rozwijają się, powiększają, łączą w sieci. Zmiany uwarunkowań zewnętrznych wymuszają niekiedy reorganizację i przeprojektowanie struktury firmy. Niekiedy trzeba przyjąć inne schematy organizacyjne, niż te, które przedstawiliśmy wyżej. Jednak niezależnie od tego, jaki wariant przyjmiemy – płaski, smukły lub jeszcze inny – powinniśmy zawsze kierować się trzema naczelnymi celami, którymi są:

 

  • sprawność obsługi pacjenta,
  • efektywność zarządzania,
  • kultura organizacji.

 

Satysfakcja pacjenta jest wartością nadrzędną, zatem wszyscy pracownicy, niezależnie od tego, co robią w danej chwili, powinni mieć świadomość swego wpływu na jakość usługi farmaceutycznej. Schemat zarządczy powinien ułatwiać kierownikowi kontrolowanie zadań, które bezpośrednio rzutują na zadowolenie z usługi. Im mniej pośrednich szczebli dzielących kierownika od pacjenta, tym lepiej i dla pacjenta, i dla wyników biznesowych apteki. Także dystans dzielący pracownika od bezpośredniego przełożonego powinien być jak najkrótszy – niezależnie od struktury organizacyjnej. Polityka „otwartych drzwi” i łatwego dostępu do szefa jest jednym z najpotężniejszych narzędzi motywowania. Zwłaszcza, że motywowanie zawsze jest wzajemne.