Profesjonalista, czyli kto? – cz. 2

Dopasowanie się personelu do kultury organizacyjnej panującej w aptece zapewnia sprawne jej funkcjonowanie. Rzutuje również na postrzeganie apteki jako przyjaznego miejsca pracy oraz miejsca przyjaznego pacjentowi.

 

autorka: Anita Gałek
trener, coach ICF

 

W pierwszej odsłonie artykułu precyzyjnie określiliśmy, co powoduje, iż kierownik apteki z przekonaniem może powiedzieć, że jego pracownik doskonale wykonuje swoją pracę. Jest jeszcze jedna bardzo ważna cecha, która będzie wpływała zarówno na umiejętności farmaceuty, jak i na wysoką ocenę jego pracy. Jest nią dopasowanie. To cecha, której warto poświęcić nieco więcej miejsca.

 

Mówi się, że umiejętność dopasowania, to niezwykle pożądana na rynku pracy kompetencja. Obecnie rekruterzy, czy też menedżerowie poszukują nie tylko osób z doświadczeniem i wiedzą. Bardzo ważna staje się umiejętność dopasowania. W tym momencie wiele osób zada sobie pytanie: „Dopasowania do czego, do kogo?”. Otóż mowa tu o dopasowaniu do organizacji, w której dany pracownik wypełnia swoje obowiązki zawodowe. W przypadku farmaceuty organizacją tą będzie apteka. Należy podkreślić, że każda organizacja posiada określony zbiór zachowań, wartości i norm, które są dla niej charakterystyczne. Mogłoby się wydawać, że w każdej aptece normy i zasady są takie same, ponieważ opierają się na prawnych aspektach związanych z wykonywaniem zawodu. Mówiąc normy i wartości, mamy również na myśli to, co jest udziałem grupy ludzi, którzy tworzą zespół apteczny. A tutaj będziemy mieć do czynienia z różnorodnością, bo przecież każdy zespół jest różny. To grupa farmaceutów – na czele z kierownikiem apteki – wyznacza normy postępowania, ustala zasady współpracy. W każdej aptece – poza obsługą pacjenta, która jest kwestią nadrzędną – może ustalić się inna hierarchia wartości. W zależności od tego, jakich ludzi mamy w zespole, jak doświadczonych, tak kultura organizacyjna będzie różna. Nie bez znaczenia będzie średnia wieku pracowników oraz cechy charakteru poszczególnych osób.

 

W jednej aptece największy nacisk może być kładziony na współpracę w zespole z mało zarysowaną hierarchią (relacje z kierownikiem apteki będą partnerskie). W innej z kolei rola kierownika apteki będzie wiodąca i to on będzie wyznaczał normy postępowania. Odnajdziemy takie lokalizacje, w których wymagana będzie wnikliwa i spokojna obsługa pacjenta (będą ku temu również sprzyjające warunki, jak choćby mała, osiedlowa apteka). Będą też takie, w których liczyć się będzie szybkość, rzecz jasna, bez uszczerbku dla fachowości (jak choćby duże apteki w centrach handlowych). Różnorodność warunków pracy będzie zatem duża, a z punktu widzenia właściciela, czy kierownika – umiejętność dostosowania się pracowników do panujących zasad – kluczowa. I nie chodzi tu o dostosowanie się wbrew wartościom czy zasadom farmaceuty.