Siła nawyku – cz. 2

Nawyk to nie tylko złe zachowania. Powtarzające się czynności, zautomatyzowane modele postępowania mogą nieść z sobą wiele pozytywnych aspektów. Warto spojrzeć na siebie z dystansu i odnaleźć te zachowania, które czynią nas lepszym liderem.

 

autorka: Anita Gałek
trener, coach ICF

 

O złych nawykach i ich destrukcyjnej sile traktowała pierwsza część artykułu. Teraz pora zająć się pozytywną stroną przyzwyczajenia i działań modelowych. A zatem dobrymi nawykami kierownika apteki mogą być:

 

  • Codzienna rutyna powitania i pożegnania się z pracownikami

Przywitanie się z zespołem farmaceutów, krótka rozmowa przed rozpoczęciem pracy, to doskonała forma budowania relacji. Nawet podczas tak krótkiej wymiany zdań szef może poznać problemy swoich pracowników, rozpoznać nastrój i poziom motywacji do działania w danym dniu. Pożegnanie się z pracownikami powinno również być wpisane w harmonogram pracy każdego szefa. Menedżer daje swoim ludziom poczucie, że ich zauważa, szanuje – po prostu zwraca na nich uwagę.

 

  • Wykonywanie codziennej listy zadań dla siebie i zespołu

To nawyk, który świetnie usprawnia pracę. Szef, który ma przed sobą spis najważniejszych rzeczy do zrobienia, z pewnością nie zapomni o zamówieniu leku dla pacjenta, czy o zgłoszeniu do producenta reklamacji na sprzęt medyczny. Sporządzanie listy zadań dla zespołu farmaceutów systematyzuje pracę. Daje poczucie zespołowi, że każdy ma coś do zrobienia. Unika się sytuacji, w których tylko jedna osoba z zespołu angażuje się w dokładanie produktów na półki, podczas gdy reszta najchętniej stoi za pierwszym stołem. Lista zadań jest dobrym narzędziem do delegowania zadań pod warunkiem, że każde zadanie dedykowane jest konkretnej osobie, z określonym czasem na wykonanie. Ważne, by kierownik apteki sprawdził na koniec dnia status wykonanych zadań i rozliczył z tego swoich pracowników.

 

  • Codzienne sprawdzanie poczty e-mail

To bardzo ważna praktyka kierownika apteki. Jeśli systematycznie sprawdzamy przychodzącą pocztę (np. jeden raz dziennie), czynność ta trwa kilka minut. Niesystematyczne zaglądanie do skrzynki mailowej niesie ze sobą ryzyko pominięcia ważnej wiadomości. Brak systematyczności w tym względzie generuje po prostu zaległości. Wtedy, zamiast 10 minut, poświęcamy na odczytanie poczty pół godziny.

 

  • Systematyczne spotkania z zespołem farmaceutów

Mogą to być zebrania organizowane raz w miesiącu. Cykliczność ma duże znaczenie dla szefa, ponieważ na bieżąco może informować farmaceutów na przykład o zmianach w aptece bądź o celach stawianych przed zespołem. Dla pracowników z kolei to okazja, by wymienić się spostrzeżeniami, uwagami. Systematyczny kontakt z kierownikiem apteki daje pracownikom pewność, że będą mieli okazję wypowiedzieć swoje zdanie w ważkim temacie.

 

Z nawykami nie należy walczyć, należy z nimi (nad nimi) pracować. Jak widać, nie każdy nawyk jest czymś złym. Co więcej, warto niektóre nawyki w sobie pielęgnować. Mówi się, że praca nad danym, pożądanym nawykiem trwa co najmniej 14 dni. Umownie przyjmuje się, że po 30 dniach od wykształcenia danego nawyku przestaje on być przykrym obowiązkiem. Warto zatem zastanowić się, jakie nawyki w mojej pracy, jako kierownika apteki, są najbardziej pożądane. Potem wystarczy zrobić pierwszy krok w realizacji celu i po miesiącu cieszyć się wypracowanym, pozytywnym nawykiem.