Przywództwo w pracy kierownika apteki – cz. 1

Analizując stanowisko i zakres obowiązków kierownika apteki z pewnością nasunie się słowo „menedżer”. Piastujący je farmaceuta odpowiada za sprzedaż, wszystkie procesy operacyjne zachodzące w aptece, za działania marketingowe, za zespół… etc. Obowiązki można mnożyć. Jednak we współczesnym podejściu do zarządzania pojawia się jeszcze jedno słowo w kontekście stanowisk menedżerskich, a mianowicie – przywódca. Kim jest zatem przywódca-menedżer?

 

autorka: Anita Gałek
trener, coach ICF

 

Na początek chciałabym zaznaczyć, że zarządzanie i przywództwo to dwa różne podejścia w prowadzeniu biznesu. Są ze sobą związane, ale nie są jednoznaczne. Zarządzanie, to w głównej mierze wyznaczanie zadań, celów prowadzonemu zespołowi. To rozliczanie i planowanie strategii sprzedażowych, to wszystkie czynności opisane wyżej.

 

Przywództwo to coś zupełnie innego. Próbując stworzyć jedną definicję, można powiedzieć, że jest to wywieranie wpływu bez używania środków przymusu. Słowem – jest to motywowanie do osiągania celów. Przywódcy, to ludzie, którzy wpływają na zachowanie innych bez konieczności uciekania się do używania siły i są akceptowane w tej roli. Nie jest to stanowisko, a zbór cech osobowościowych oraz kompetencji. Przywódca posiada charyzmę i potrafi zjednać sobie ludzi. Sprawia, że zespół podąża za liderem, bo ma do niego pełne zaufanie i wierzy we wspólne osiąganie sukcesów. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że nie można nauczyć się być przywódcą, liderem. Pewne obszary można na pewno wypracować, ale przede wszystkim trzeba mieć odpowiednie predyspozycje.

 

Wielu psychologów badało cechy, jakimi odznaczają się prawdziwi liderzy. Według Krzysztofa Obłója, polskiego teoretyka zarządzania, autora wielu pozycji poświęconych tej tematyce, lista najbardziej popularnych cech obejmuje:

  • pewność siebie,
  • ambicję,
  • orientację na osiągnięcia i sukces,
  • asertywność,
  • zdolność do dominacji nad innymi,
  • tolerancję na stres,
  • upór i stanowczość,
  • inteligencję,
  • odwagę.