Przywództwo w pracy kierownika apteki – cz. 2

Roztropne przywództwo oparte na inteligencji emocjonalnej daje szansę na stworzenie efektywnego zespołu, który będzie działał na fundamencie szacunku, zaufania i w poczuciu bezpieczeństwa. Jak je kształtować w dobie wysokich wymagań rynkowych?

 

autorka: Anita Gałek
trener, coach ICF

 

W poprzedniej części artykułu ustaliliśmy, że przywództwo polega na wywieraniu wpływu bez używania środków przymusu. Jest to motywowanie do osiągania celów. Przywódcy, to ludzie, którzy wpływają na zachowanie innych bez konieczności uciekania się do używania siły i są akceptowane w tej roli.  Nie jest to stanowisko, a raczej zbór cech osobowościowych oraz kompetencji. Przywódca posiada charyzmę i potrafi zjednać sobie ludzi. Sprawia, że zespół podąża za liderem, bo ma do niego pełne zaufanie i wierzy we wspólne osiąganie sukcesów.

 

Badania nad przywództwem prowadził również Daniel Goleman wraz ze współpracownikami. Wyniki ich badań wskazują, że o wielkości lidera decyduje w dużym stopniu inteligencja emocjonalna. Zasadniczym założeniem tej koncepcji jest wpływanie na ludzi poprzez ich emocje. W nawiązaniu do tej teorii Goleman wyróżnił kilka stylów przywódczych, które opierają się na emocjonalnym oddziaływaniu. Są to:

 1. Wizjoner – to lider, który wskazuje swoim pracownikom kierunek działania i motywuje do osiągania wspólnych celów. Pozwala swojemu zespołowi samodzielnie poszukiwać rozwiązań. Wizjonerem-liderem będzie kierownik apteki, który pozostawia farmaceutom przestrzeń do samodzielnego działania. Potrafi dać poczucie, że każdy pracownik apteki ma duży wkład w jej funkcjonowanie. Kierownik apteki- wizjoner potrafi pociągnąć ludzi za sobą.
 2. Trener – pomaga swoim ludziom osiągać lepsze wyniki w pracy. To uważny kierownik apteki, który potrafi rozpoznać mocne i słabe strony swoich pracowników. Potrafi ich rozwijać. Dba o to, by potencjał każdego farmaceuty był wykorzystany.
 3. Lider „afiliacyjny” – reprezentuje zarządzanie z tzw. „ludzką twarzą”. To kierownik apteki, który rozumie swoich ludzi i nie traktuje farmaceutów jak roboty, które mają wydawać leki. Dba o dobre relacje z zespołem, często utrzymuje z nimi osobiste kontakty. Interesuje się ich samopoczuciem, sytuacją życiową.
 4. Demokrata – słucha ludzi i często wykorzystuje w pracy ich pomysły. To kierownik apteki, który nie boi się pytać farmaceutów o zdanie w danej sytuacji. Tworzy tym samym w aptece atmosferę współpracy i wzajemnego zaufania. Farmaceuci pracujący z takim przywódcą mają poczucie realnego wpływu na procesy zachodzące w aptece.
 5. Poganiacz – stawia wysoko poprzeczkę swoim pracownikom. Kierownik apteki tak bardzo nastawiony jest na sukces, że koncentruje się nieprzerwanie na poprawie wyników. Stara się wpływać na zespół tak, by praca każdego farmaceuty była jeszcze bardziej wydajna.
 6. Dyktator – zwolennik zasady „twardej ręki”. Taki kierownik apteki sam podejmuje decyzję, nie pyta o zdanie swoich farmaceutów. Wydaje polecenia, jest stanowczy i nie znosi słowa sprzeciwu. Farmaceuci pracujący z takim przywódcą są pod stałą jego kontrolą.

 

Zachęcam każdego kierownika apteki do refleksji. Jaki styl zarządzania Państwo reprezentują?

 

***

 

Które cechy są Państwu najbliższe?

Powiedzieliśmy już sobie o tym, czym zajmuje się kierownik/menedżer. Zidentyfikowaliśmy cechy i umiejętności przywódców/liderów. Warto zatem powiedzieć kilka słów na temat roli lidera w organizacji, a w naszym przypadku – kierownika apteki – a zatem przywódcy w aptece:

 • Animator kultury organizacji
  Rolą kierownika apteki-lidera jest poderwanie zespołu do działania, ruszenie z miejsca. Taki przywódca powinien potrafić zaszczepić w farmaceutach entuzjazm i chęć do działania.
 • Kierownik jako twórca kultury organizacji
  Każdy kierownik apteki, który jest przywódcą, powinien zdawać sobie sprawę z tego, że kreuje kulturę panującą w aptece. Wszelkie zasady, wartości, którymi kierować powinni się pracownicy. Powinien sprawić, by farmaceuci w pełni identyfikowali się z tymi zasadami, wartościami i planami apteki.
 • Lider jako źródło kultury organizacji
  Kierownik apteki powinien dbać i czuwać nad zasadami, które wpływają na poczucie bezpieczeństwa funkcjonowania apteki.
 • Lider jako katalizator zmian
  We współczesnej aptece każdy kierownik powinien być otwarty na zmiany. Są one nieuniknione, a często konieczne. Lider powinien przeprowadzać swoich farmaceutów przez proces zmiany w taki sposób, by zespół nie utracił poczucia bezpieczeństwa i wierzył, że zmiany te prowadzą ku lepszemu. Jeśli kierownik apteki nie uwierzy w powodzenie zmian, zespól z pewnością się im nie podda.

 

Warto spojrzeć na przywództwo jak na szansę stworzenia efektywnego zespołu, opartego na wzajemnym szacunku, zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. W aptece XXI w. nie ma miejsca na menedżerów, którzy chcą tylko wydawać polecenia i analizować wyniki sprzedaży. Wymagania rynku są dużo większe, a rozwój nie powinien dotyczyć tylko pracowników, ale również (a może przede wszystkim) ludzi, którzy im przewodzą.