Perfekcjonizm – wada czy zaleta kierownika apteki?

Bycie perfekcyjnym może być pomocne w wykonywaniu obowiązków farmaceuty. Dokładność i precyzja w realizacji recepty czy praca w recepturze, to niezwykle pożądane przecież cechy. Ale czy bycie perfekcyjnym kierownikiem apteki przybliża do sukcesu?

 

autorka: Anita Gałek
trener, coach ICF

 

By móc omówić temat perfekcjonizmu u szefa, wadach i zaletach, należy ustalić, czym jest perfekcjonizm. Jest to taka postawa, która stawia dokładność wykonywania jakichś czynności, na pierwszym miejscu. To również wyznaczanie sobie i innym nierealistycznie wysokich standardów. Perfekcjonista ma problem z akceptacją błędów czy niedoskonałości. W książce „Twój psychologiczny autoportret” autorstwa Johna M. Oldhama i Luis B. Morris znajdziemy typ osobowości perfekcjonista – czyli sumienny. Przeczytamy tam między innymi o pracowniku-perfekcjoniście. Dowiemy się, że ten typ osobowości:

 • bywa zbyt surowy i wymagający dla siebie,
 • lubi udzielać rad innym,
 • często powtarza słowo „powinnam”, „powinienem”,
 • poszukuje idealnych rozwiązań,
 • zachowuje emocjonalny dystans,
 • zamartwia się byle czym i bardziej niż inni jest podatny na stres.

 

Szef perfekcjonista nigdy sobie nie odpuszcza. Sukcesy sprawiają, że pracuje jeszcze więcej i ciężej. Niepowodzenia z kolei bardzo go demotywują i stresują.

 

Warto wspomnieć, że perfekcjonizm ma co najmniej dwa oblicza. Możemy mówić o perfekcjonizmie pozytywnym, czyli konstruktywnym oraz o jego negatywnej odmianie, czyli o perfekcjonizmie neurotycznym.

 

Jakie korzyści dla kierownika apteki mogą wynikać z perfekcjonizmu (perfekcjonizm konstruktywny)?

 • Stawianie sobie i zespołowi wymagań stosownych do sytuacji.
 • Motywacją jest dążenie do celu (sukcesu).
 • Umiejętność oszacowania możliwości w dążeniu do celu.
 • Racjonalne i spokojne podejście do wyzwań.
 • Opieranie poczucia wartości na rezultatach.
 • Pewność w działaniu.
 • Dbanie o pozytywne reakcje.

 

Jakie z kolei zagrożenia mogą wynikać z faktu, że kierownik apteki, lider jest perfekcjonistą (perfekcjonizm neurotyczny)?

 • Stawianie sobie i zespołowi wygórowanych wymagań.
 • Motywacją do działania jest strach przed niepowodzeniem.
 • Brak umiejętności oszacowania możliwości w dążeniu do celu (przepaść pomiędzy tym, do czego dążymy, a tym co potrafimy).
 • Podchodzenie do wyzwań z lękiem i stresem.
 • Celem jest podniesienie poczucia własnej wartości.
 • Myślenie czarno-białe (albo robimy coś perfekcyjnie, albo skazani jesteśmy na niepowodzenie).
 • Ciągłe rozpamiętywanie.

 

Warto podkreślić, że neurotyczny perfekcjonizm nierozerwalnie związany jest z pracoholizmem. Badania psychologa dr Jacka Buczny ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie, po przebadaniu 1500 osób (przedstawiciele biznesu, nauczyciele, urzędnicy) wskazują, że pracoholicy (neurotyczni perfekcjoniści) traktują pracę jako środek budowania poczucia własnej wartości, łagodzą wewnętrzne napięcia. Neurotyczni perfekcjoniści źle znoszą porażki. Obwiniają się za nie i krytykują. Zasadniczą ich maksymą w pracy jest „nigdy dość” – nigdy nie jest wystarczająco dobrze. Nie skupiają się na pozytywnych aspektach swojej pracy, lecz na rozpamiętywaniu negatywnych doświadczeń.

 

Należy zdawać sobie sprawę, że perfekcjonizm szefa często powoduje stres i frustrację pracowników. Wpływa przez to negatywnie na motywację farmaceutów i atmosferę w zespole. Nikt przecież nie lubi, gdy szef mówi: „Dobrze wykonałeś swoją pracę, ale… stać Cię na więcej”. I co gorsza, ile byśmy z siebie nie dali, kierownik apteki zawsze ma jakieś „ale”.

 

Do czego w dłuższej perspektywie może doprowadzić kierownika apteki przesadny perfekcjonizm? O tym w kolejnej odsłonie artykułu, w którym każdy będzie mógł przeprowadzić indywidualny tekst na perfekcjonizm.