Wypalenie zawodowe za pierwszym stołem – cz. 2

Wypalenie zawodowe charakteryzują widoczne symptomy. Jak wspomniałem w poprzedniej części artykułu, ich świadomość jest bardzo ważna, szczególnie dla kierownika apteki, ponieważ oprócz autodiagnozy może on również zauważyć objawy wypalenia u swoich farmaceutów i, jeżeli zrobi to odpowiednio wcześnie, będzie miał czas na zadziałanie. Stąd już zapewne mogą Państwo wywnioskować, że wypalenie ma swoje pogłębiające się fazy. Poniżej dokładna ich charakterystyka.

 

autor: Jacek Olszewski
trener/coach

 

Wyczerpanie emocjonalne

Farmaceutę może charakteryzować poczucie przeciążenia pracą, zniechęcenie do pracy, obniżona aktywność, pesymizm i poczucie winy bez względu na to, czy istnieje realny powód ku temu, czy też nie, stałe napięcie psychofizyczne, drażliwość, chroniczne zmęczenie, ból głowy, bezsenność, zaburzenia gastryczne, częste przeziębienia, itp.

 

Depersonalizacja

Niezwykle istotny element, uniemożliwiający praktycznie obsługę pacjenta, ponieważ depersonalizacja u farmaceuty to obojętność, dystans i powierzchowność w kontaktach z pacjentami, brak empatii i obojętność na ich dolegliwości, ograniczanie kontaktów ze współpracownikami, cynizm, często agresja werbalna, obwinianie pacjentów za niepowodzenia za pierwszym stołem.

 

Obniżone poczucie dokonań osobistych

Farmaceutę cechować będzie tutaj widzenie pracy z pacjentami w negatywnym świetle, niezadowolenie z osiągnięć w pracy, przeświadczenie o braku kompetencji, utrata wiary we własne możliwości, poczucie niezrozumienia ze strony przełożonych, utrata zdolności do rozwiązywania problemów, niemożność przystosowania się do warunków zawodowych, absencja w pracy.

 

Każdy farmaceuta (podobnie jak każdy w dowolnej pracy) narażony jest na wypalenie zawodowe, ale niektórzy narażeni są bardziej, z racji swoistych cech osobowościowych lub nabytych doświadczeń. Warto, by również na to kierownicy zwrócili uwagę.

 

Szczególnie podatni na wypalenie zawodowe są:

  • perfekcjoniści i osoby biorące na siebie więcej, niż mogą udźwignąć,
  • kobiety spełniające dwie lub trzy role jednocześnie, na przykład aktywnej  zawodowo farmaceutki i jednocześnie gospodyni domowej i matki,
  • osoby wysoko stawiające poprzeczkę sobie i innym,
  • osoby wykonujące każde zadanie z najwyższym zaangażowaniem, nawet jeżeli wymaga ono minimalnego wysiłku,
  • osoby konserwatywne i dogmatyczne.

 

Wyposażeni w tę porcję wiedzy, wykonajcie Państwo następujące ćwiczenie: zaobserwujcie, proszę, u siebie oraz u swoich współpracowników, czy przypadkiem wymienione przeze mnie objawy nie mają miejsca.

 

W kolejnej części artykułu przybliżę Państwu poszczególne fazy procesu postępowania w przypadku wypalenia zawodowego. Wszystko po to, by jeszcze bardziej zrozumieć jego naturę, a tym samym nauczyć się zapobiegać mu.