Postaw swojemu zespołowi cele! – cz. 1 (wideo)

Jakie jest znaczenie stawiania przez szefa celów zespołowi? W jaki sposób definiować cele? Jakie cele może stawiać zespołowi aptecznemu kierownik?

 

autorka: Anita Gałek
trener, coach ICF

 

Wiele mówi się ostatnio o elementach coachingu w zarządzaniu zespołami. Podkreśla się rolę szefa-coacha. Taka postawa kierownika apteki zwiększa szansę na to, że wykształci dojrzały i efektywny zespół. Praca coachingowa z personelem aptecznym wymaga od przełożonego między innymi aktywnego słuchania, uczenia przez własny przykład, doświadczenia i refleksji. Zastosowanie takiego narzędzia w zarządzaniu wiąże się nierozerwalnie ze stawianiem zespołowi celów. Podejście to jest spójne z jedną ze strategii zarządzania, a mianowicie – zarządzaniem przez cele (ZPC). Metoda ta powstała w Stanach Zjednoczonych już w latach 50-tych XX w., ale należy podkreślić, iż – mimo upływu czasu – nadal jest skuteczna. Opisał ją w swoich książkach Peter F. Drucker, który jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie zarządzania zespołami.

 

Aby móc zapoznać się z tą metodą wsparcia i zarządzania pracownikami, warto powiedzieć kilka słów na temat celów. Czym jest cel? Inaczej mówiąc cel, to swego rodzaju misja, która podzielona jest na mniejsze, konkretne zadania-mikrocele. Takie mniejsze wyzwania sprawiają, że zespół sukcesywnie zbliża się do celu ostatecznego. Jeśli szef postawi zespołowi cele zgodne z ich wartościami, jest większa szansa na to, że zostaną zrealizowane. Ważne jest jednak, by cele stawiane poszczególnym pracowników były spójne z celami firmy, z jej strategią i planami. To pozwala pracownikom zrozumieć, w którym kierunku zmierza firma, jaki jest cel ich działania. Pracownicy, znając cel, pracują efektywniej i lojalniej.

 

Aby cele były jasne, szef musi podjąć dialog. Zespół powinien wiedzieć, jakie działania powinien rozpocząć, aby zrealizować zadanie. Ponadto, kierownik apteki powinien wzbudzić w farmaceutach świadomość, co mają zrobić, aby zadanie było możliwe do realizacji.

 

Wyznaczanie celów przez kierownika apteki, mając na myśli czas ich realizacji, możemy podzielić następująco:

  • Cele doraźne: porządkują codzienną pracę w aptece. To lista zadań, którą kierownik apteki przekazuje zespołowi. Działania mogą być rozpisane na ten, konkretny dzień bądź na jutro, pojutrze.
  • Cele krótkoterminowe, to te, które są do osiągnięcia w przeciągu roku. W rzeczywistości aptecznej może to być na przykład realizacja budżetu rocznego sprzedaży. Kierownik apteki, podczas regularnych spotkań z farmaceutami przypomina o tym, na jakim etapie realizacji budżetu rocznego jest zespół.

Jak powyższe rozważania zastosować w codziennej praktyce aptecznej? O tym w kolejnej odsłonie artykułu.