Postaw swojemu zespołowi cele! – cz. 2

Zarządzanie, w którym menedżer dobrze definiuje cele, niezwykle przyspiesza i usprawnia realizację planów krótko i długoterminowych. Powoduje, że pracownicy koncentrują się na zagadnieniach ważnych z perspektywy kierownika czy/i właściciela apteki.

 

autorka: Anita Gałek
trener/coach ICF

 

W literaturze znaleźć można dodatkowo cele średnioterminowe (mówiące o kolejnych 5 latach). Dotyczą one jednak bardziej właścicieli aptek. Celem takim może być na przykład rozwój sieci aptecznej o kolejne 6 aptek.

 

Każdy kierownik apteki, wyznaczający cele swoim pracownikom, powinien znać zasady ich wyznaczania. Jestem przekonana, że któraś z poniższych metod okaże się niezwykle pomocna.

 

1. Model SMART

Dobrze określony cel powinien być:

S (Szczegółowy): łatwiej jest pracownikom osiągać cele szczegółowe niż ogólne. Dlatego też menedżer powinien zdefiniować cel możliwie jak najbardziej precyzyjnie. Tak, by pracownicy, do których kierowane jest zadanie, nie mieli wątpliwości, czego szef od nich oczekuje

M (Mierzalny): cel musi być wymierny, to znaczy w taki sposób sformułowany, by można było w jednoznaczny sposób określić efekt końcowy (np. w postaci konkretnej liczby). Warto, by menedżer, chcąc przedstawić cel pracownikom, sam na początku zadał sobie pytanie „po czym poznam, że cel został osiągnięty?”.

A (Ambitny): cel musi być na tyle ambitny, by wzbudzał chęć do działania. Jeśli kierownik apteki zbyt wysoko postawi poprzeczkę, zespół farmaceutów szybko zniechęci się do działania. Zbyt nisko postawiona poprzeczka również będzie działała demotywująco.

R (Realistyczny): cel musi być realny do osiągnięcia. Kierownik apteki wyznaczając cel swoim farmaceutom powinien odpowiedzieć sobie na pytania: „czy moi farmaceuci posiadają wszystkie zasoby, dzięki którym osiągną cel?”, „czy osiągnięcie tego celu, w obecnej sytuacji apteki, jest możliwe?”.

T (Terminowy – określony w czasie): i tutaj realizm określenia czasu również jest niezwykle istotny.

 

2. Model PURE

Dobrze określony cel powinien być:

P (Positively stated): mieć pozytywny wydźwięk. Inaczej będzie brzmiał cel : „nie możemy nie zrealizować budżetu sprzedaży w tym miesiącu”- w tym momencie pracownicy koncentrują się na przekazie „nie”. To tak jakby powiedzieć „nie myśl o niebieskim słoniu”- co Wam teraz przyszło do głowy…? Bardzo łatwo jest zmienić negatywne sformułowanie na pozytywne: „Dążymy w tym miesiącu do zrealizowania budżetu sprzedaży”.

U (Understood): zrozumiały: menedżer powinien zadbać o to, by cel przedstawić w sposób jasny i zrozumiały

R (Relevant): istotny: zespół farmaceutów powinien znać istotę wykonania zadania. Jeśli menedżer w odpowiedni sposób przedstawi pracownikom, jakie znaczenie dla firmy i dla nich ma ten cel, z pewnością przełoży się to na zaangażowanie w jego realizację.

E (Ethical): etyczny, ale też i zgodny z wartościami. Może punkt ten brzmi kontrowersyjnie, ale przecież każdy z nas dysponuje własnym kodeksem postępowania.

 

3. Model CLEAR

C (Challenging): ambitny (podobnie jak w modelu SMART). Cel dla pracowników musi być wyzwaniem, w przeciwnym wypadku pracownicy nie będą robili postępów (a zatem rozwój pracowników nie będzie miał miejsca). Należy jednak pamiętać, żeby zachowana była równowaga pomiędzy trudnością a prostotą wykonania zadania.

L (Legal): legalny: cel musi mieścić się w granicach prawa oraz zasad (procedur) panujących w danej aptece.

E (Environmentally sound): przyjazny dla środowiska, czyli dobre dla ogółu, nie psujący relacji pomiędzy pracownikami w zespole.

A (Appropriate): właściwy, dopasowany do możliwości pracownika.

R (Recorded): udokumentowany, zapisany. Tak, by pozostał ślad po wyznaczeniu celu. W każdym momencie pracownik, czy szef mogą się wówczas odwołać do tego zapisu.

 

Dokonując wyboru któregoś z modeli wyznaczania celów, każdy menedżer powinien pamiętać, by sprawdzać, czy są one realizowane. Jest to niezbędne w zarządzaniu przez cele. Dzięki takiej systematycznej weryfikacji kierownik apteki wie, czy farmaceuta dobrze zrozumiał swoje zadanie. Na wczesnym etapie realizacji celu przełożony ma możliwość korygowania ewentualnych błędów. Należy podkreślić, że zarządzanie, w którym menedżer dobrze definiuje cele, niezwykle przyspiesza i usprawnia realizację planów krótko i długoterminowych. Powoduje, że pracownicy koncentrują się na zagadnieniach ważnych z perspektywy kierownika, czy/i właściciela apteki. Warto zatem przyjrzeć się, czy jako menedżer wyznaczam w odpowiedni sposób zadania i cele. Czy nie jest czasem tak, że wychodzimy z założenia, iż farmaceuci doskonale sami wiedzą, co mają robić? Nawet, jeśli szef przekonany jest o tym, że zespół pracuje w sposób zorganizowany i uporządkowany, warto dążyć do jeszcze lepszego definiowania celów.