Zarządzanie talentami – cz. 1

Czy o talentach można mówić w kontekście pracy zawodowej? Oczywiście, że można, a nawet trzeba! Większości z nas talent kojarzy się na przykład z uzdolnieniami muzycznymi, czy jakimikolwiek innymi, artystycznymi. A przecież czy taki talent farmaceuty w jakikolwiek sposób może przełożyć się na efektywność pracy w aptece bądź na wynik sprzedażowy? Gdyby się zastanowić, z pewnością tak, ale tym razem mówić będziemy o talentach jako potencjałach pracowniczych.

 

autorka: Anita Gałek
trener/coach ICF

 

Zarządzanie talentami, to bardzo duży obszar, jeśli chodzi o zasoby ludzkie. Wiele dużych korporacji tworzy specjalne do tego celu programy mające na celu badać potencjał pracowników. Służy to większej specjalizacji, kierowaniu ludzi z danymi predyspozycjami do zadań, w których mają szansę odnieść dobre wyniki. A za tym bezpośrednio idzie sukces firmy. Strategia ta na dobre wpisała się już w praktykę wielu firm. Warto pokreślić, że jest to jednocześnie duże wyzwanie, przed którymi stają organizacje.

 

Należy być świadomym, że taki program może być dedykowany zarówno placówkom zrzeszonym w sieci, jak i aptekom indywidualnym. Jeśli kierownik apteki czy właściciel ma potrzebę inwestowania w swoich pracowników, taka aktywność może również znaleźć się w małej, lokalnej aptece.

 

Chcąc rozpocząć pracę nad programem, warto wyjaśnić, czym jest talent w aspekcie zarządzania zespołami. Przede wszystkim należy sobie uświadomić, że nie ma uniwersalnego programu rozwoju talentów, który można skopiować z jednej organizacji do drugiej. W związku z tym, że każda firma jest inna, ukierunkowana na inne cele, to będzie posiadała również różnorodne zespoły pracowników i stawiała wobec nich inne wymagania i oczekiwania. Oznacza to jednocześnie, że definicja talentu będzie różna w różnych organizacjach.

 

Jak zatem zidentyfikować, czym jest talent w mojej aptece? Przede wszystkim analizę należy rozpocząć od odpowiedzi na kluczowe pytania:

  • Kim jest talent w naszej aptece?
  • Kogo i w jakim celu szukamy?

 

Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ innych osób będziemy poszukiwać do programu, jeśli naszym celem będzie przygotowanie przyszłych kierowników apteki, a innych, gdy celem programu jest zatrzymanie kluczowych farmaceutów o unikatowych, specjalistycznych kompetencjach. A co, jeśli znajdziemy już odpowiedź na pytanie kogo szukamy i po co?

 

Szukając osoby, którą chcemy włączyć w swój wewnętrzny program zarządzania talentami, warto uświadomić sobie, co powinniśmy wziąć jeszcze pod uwagę. Bo na przykład wysokie wyniki sprzedażowe, odpowiedni poziom wymaganych kompetencji, spełnione kryteria formalne (staż pracy, uprawnienia, akceptacja przełożonego lub właściciela apteki), to ważne elementy, które pozwolą nam wyselekcjonować odpowiednią osobę do „programu talentowego”. Należy zdawać sobie sprawę, że to jednak nie wszystko.

 

By taki farmaceuta odniósł sukces i praca jego przynosiła korzyść aptece, potrzebna jest odpowiednia motywacja i gotowość do ciężkiej pracy. Bo talent, to nie wszystko, należy go jeszcze przekuć w sukces. A zatem warto dodatkowo wziąć pod uwagę cechy charakteru farmaceuty, którego chcemy rozwijać w ramach naszego programu.

 

Cechą, która pomaga odnieść sukces, jest tzw. twardy charakter lub hart ducha, który według koncepcji A.L. Duckworth i M. Seligmana jest swego rodzaju motywacją wewnętrzną, która zapewnia skuteczność i wytrwałość w dążeniu do celu. Ważne jest to zwłaszcza w kontekście pojawiających się trudności i przeciwności.

 

Kwestię motywacji w teorii zarządzania talentami rozwinę w kolejnej odsłonie artykułu.