Zarządzanie różnorodnością – cz. 1

Tak wiele aspektów można poruszać w kwestii zarządzania – od komunikacji, po motywowanie, na profilach psychologicznych członków zespołów skończywszy. Ale wszystkie te obszary połączyć można we wspólny mianownik – różnorodność.

 

autorka: Anita Gałek
trener, coach ICF

 

Mówiąc o komunikacji, musimy wziąć pod uwagę, że każdy człowiek jest inny i dla każdego pracownika warto dobrać odpowiedni komunikat. Jeśli chodzi o motywowanie, to menedżer również stara się zróżnicować narzędzia w zależności od osoby. Różnorodność być może sprawia niektórym kierownikom kłopot, ale to cecha niezwykle pożądana dla zespołów pracowniczych. I co do tego warto dać się przekonać.

 

Mówiąc „różnorodność”, w odniesieniu do zespołu, możemy mieć na myśli zróżnicowanie pod względem:

  • płci,
  • wieku,
  • doświadczenia / wykształcenia / wiedzy,
  • osobowości / charakteru,
  • narodowości / mentalności,
  • itd…

 

Początki koncepcji mówienia o zarządzaniu różnorodnością sięgają lat 60. XX wieku. Wielkie korporacje w Stanach Zjednoczonych, jak Monsanto czy Cheveron stworzyły programy stażowe dla najzdolniejszych absolwentów szkół wyższych. Już wówczas zauważono, że wykorzystanie różnorodności, które wcześniej były dyskryminowane, przekłada się na znalezienie potencjałów ludzkich.

 

Współczesny menedżer powinien wziąć pod uwagę fakt, że różnorodność w zespole jest nieunikniona. Czasy, w których żyjemy, są niezwykle dynamiczne, zatem różnorodność ta rozszerza swoje kręgi. Jak choćby różnorodność pod względem narodowości – jeszcze kilkanaście lat temu prawie w ogóle nie dotykała naszego rynku pracy. Z uwagi na taką sytuację, w której następuje duża transformacja społeczeństwa, menedżerowie, w tym kierownicy aptek, powinni wszechstronnie przygotować się na tę różnorodność.

 

Powyżej przedstawione zostały obszary różnorodności, które przychodzą nam na myśl w pierwszym momencie. Ale pojęcie te jest bardzo szerokie i ma różne oblicza. W literaturze spotkać się można z pojęciem „diversity” (różnorodność), które pokazuje wiele aspektów, pod względem których różnimy się od siebie. Spotkamy je w każdej aptece, choć część tych elementów z pewnością będzie niewidoczna.

 

Chcąc usystematyzować obszary różnorodności, możemy podzielić je na:

  1. Pierwotne elementy tożsamości (np.: rasa, płeć, orientacja seksualna, narodowość, wiek)
  2. Wtórne elementy tożsamości (np.: stan cywilny, wykształcenie, wartości, przekonania)
  3. Czynniki organizacyjne (np.: pozycja w hierarchii, forma zatrudnienia)

 

Stąd też trend mówienia o różnorodności w kontekście zarządzania (diverity management), by optymalnie ją wykorzystać w miejscu pracy.

 

Jakie zatem znaczenie dla kierownika apteki będzie miała wiedza, że takie aspekty różnorodności mają miejsce w zespole aptecznym? O tym w kolejnej odsłonie artykułu, do lektury którego serdecznie zapraszam!