Czym jest employer branding w aptece? – cz. 2

W tej części artykułu zastanowimy się, w jaki sposób zasady employer branding’u wpływają na pozycję pracodawcy na rodzimym rynku, gdzie wciąż umacnia się pozycja pracownika.

 

autorka: Anita Gałek
trener, coach ICF

 

Analizując employer branding na rynku polskim, nietrudno zauważyć, iż wciąż umacnia się pozycja pracownika. Dotyczy to wszystkich branż, również farmaceutycznej. Młody farmaceuta, reprezentant choćby pokolenia Y, będzie miał inne oczekiwania wobec pracodawcy niż ten z pokolenia X. Dla młodych specjalistów będzie miało znaczenie, jaka atmosfera panuje w danej aptece. Dla tych farmaceutów znaczenie będzie miał również fakt, czy właściciel lub kierownik apteki da im możliwość rozwoju. Kandydaci mają zatem możliwość przebierania w ofertach i wybierania pracodawcy, który nie tylko zapewni im miejsce pracy, ale inne dodatkowe aspekty (również pozapłacowe). Jak widać, dużą rolę w wyborze apteki ogrywać będą zarówno zewnętrzne jaki i wewnętrzne elementy EB.

 

Uzmysłowiając sobie ogromną rolę kształtowania wizerunku pracodawcy, aż trudno uwierzyć w wyniki badań przeprowadzonych przez HRM Institute w 2017 r. Wynika z nich jednoznacznie, że tylko 14% polskich firm ma opracowaną strategię działań nad budowaniem wizerunku pracodawcy, a 32% wcale nad nią nie pracuje. Wyniki te są o tyle zaskakujące, że (co też wynika z tych samych badań) 86% pracodawców zdaje sobie sprawę, jak ważna jest dobrze opracowana strategia employer brandingu.

 

Pocieszający staje się fakt, że pracodawcy zdają sobie sprawę ze znaczenia employer brandingu – o jego wpływie nie tylko na pozyskiwanie najlepszych specjalistów z rynku, ale również na kształtowaniu wizerunku całej firmy. Dobrze prowadzona polityka budowania wizerunku danej apteki jako pracodawcy wpływa również na postrzeganie jej przez pacjentów i kontrahentów. Właściciele i kierownicy aptek, którzy zwracają uwagę zarówno na zewnętrze jak i wewnętrzne elementy EB wpływają na budowanie zaufania do firmy.

 

Chcąc podsumować zagadnienia związane z EB w aptece warto pamiętać, że:

  • inwestycja w zbudowanie strategii eployer brandingu jest długoterminowa,
  • działania zmierzające do budowania wizerunku pracodawcy muszą być przemyślane i dobrze zaplanowane,
  • w kształtowaniu wizerunku najważniejszą rolę odgrywa manager,
  • zaplanowane działania powinny skupiać się na zatrzymaniu w aptece najbardziej wartościowych pracowników,
  • należy wspierać pracowników w rozwoju ich pasji i doceniać ich pracę,
  • należy dobrze planować i klarownie przedstawiać ścieżkę rozwoju farmaceuty w danej aptece,
  • rolą kadry zarządzającej jest monitorowanie na bieżąco nastrojów farmaceutów i poziomu ich satysfakcji z pracy oraz utożsamiania się z apteką.

 

W aptece, w której mamy zespół zaufanych farmaceutów, chcąc rozpocząć działania w obszarze EB, warto zastanowić się, jaką apteką jesteśmy? Jaką markę stanowimy, a jak chcielibyśmy być postrzegani na zewnątrz? Należy zdefiniować, jakimi wartościami się kierujemy bądź jakimi chcielibyśmy się kierować? Zrozumienie mechanizmów związanych z employer brandingiem i wdrożenie ich w codzienność apteki to ogromny krok do przodu. To niebywała okazja, by wyprzedzić innych i pozytywnie wyróżnić się na tle konkurencji.