Czym jest employer branding w aptece?

Employer branding to nic innego, jak budowanie marki pracodawcy. W związku z tym, że od dłuższego czasu wiele branż boryka się z problemami w znalezieniu pracowników, budowanie wizerunku pracodawcy wydaje się być dziś niezwykle istotnym zagadnieniem.

 

autorka: Anita Gałek
trener/coach ICF

 

Pojęcie EB jest stosunkowo młode – zostało wprowadzone w 2001 r. przez firmę Mc Kinsey i wyznaczyło tym samym nowe trendy w pozyskiwaniu najlepszych specjalistów na rynku pracy. Niestety, wciąż mało jest firm, które działają w ramach employer branding’u. Jedną z przyczyn jest fakt, że jest to obszar z pogranicza HR oraz marketingu. Znalezienie zatem osoby, która spięłaby te dwie dziedziny, staje się bardzo trudne.

 

Jest to jeszcze trudniejsze, gdy uświadomimy sobie, że budowanie wizerunku dobrego pracodawcy jest niezbędne, jeśli chcemy pozyskać wartościowych pracowników. Zatem nie jest to chwilowa moda, ale rynkowa konieczność. Budowanie wizerunku dobrego pracodawcy pozwala bowiem ograniczać błędy rekrutacyjne, ale również rotację pracowników.

 

Z pewnością niejeden kierownik bądź właściciel apteki zastanawia się teraz, czy budowanie wizerunku pracodawcy nie dotyczy przypadkiem wyłącznie dużych korporacji. Ale, jeśli zastanowić się nad lokalnym rynkiem pracy, być może kierownicy czy właściciele aptek stwierdzą, że nie warto bagatelizować tego zagadnienia. Należy mieć świadomość, że im szybciej rozpocznie się działania zmierzające do budowania dobrego wizerunku apteki jako pracodawcy, tym szybciej zyskać będzie można również i w tym obszarze przewagę nad konkurencją. Warto wykorzystać ten moment, kiedy tak niewiele aptek wykorzystuje zasady employer branding’u.

 

By rozpocząć działania, trzeba zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi budowania wizerunku pracodawcy. Pracę nad EB możemy podzielić na dwie grupy:

 

  1. Działania zewnętrzne: budowanie atrakcyjnego wizerunku apteki w celach rekrutacyjnych. Pokazujemy na zewnątrz, co atrakcyjnego dana apteka może zaproponować farmaceucie. Co odróżnia daną aptekę od innych placówek? Employer branding zewnętrzny można realizować poprzez uczestnictwo w targach pracy, programy partnerskie z uczelniami. EB to również sam proces rekrutacji. Stworzenie profesjonalnego ogłoszenia staje się kluczowe. Bardzo często, patrząc na ogłoszenie rekrutacyjne widać, jaka kultura panuje w danej organizacji. Po sposobie opisu apteki można wyciągnąć wnioski dotyczące wizerunku pracodawcy. Są to zatem wszelkie działania zmierzające do pozyskania nowych pracowników.
  2. Działania wewnętrzne: skierowane są do obecnych pracowników, zespołu farmaceutów, który jest w danej aptece. Na budowanie tego wizerunku wpływać będą takie elementy, jak: dobra atmosfera, inwestowanie w pracowników (np. bogata oferta szkoleń czy kursów). Bardzo ważne jest, by obecnym pracownikom zapewnić jak najlepsze warunki pracy. Przecież to farmaceuci są najlepszymi ambasadorami apteki.

 

W kolejnej odsłonie artykułu zastanowimy się, jakie zasady employer branding’u wpływają na pozycję pracodawcy na rodzimym rynku, gdzie – co nie trudno zauważyć – wciąż umacnia się pozycja pracownika. Zapraszam do lektury!