Jak kreować poczucie odpowiedzialności w zespole?

Doświadczony kierownik apteki ma świadomość, jak ważna jest współpraca pomiędzy farmaceutami. Świadomość, to jednak nie wszystko. Warto wiedzieć, jak postępować, by takie efektywne zespoły budować. Warto również wiedzieć, co jest najczęstszą przyczyną niepowodzeń zespołów pracowniczych.

 

autorka: Anita Gałek
trener, coach ICF

 

Zazwyczaj w podobnych rozważaniach za wzór stawia się zespoły sportowe. Wystarczy przecież poobserwować zespoły siatkarskie czy drużyny piłki nożnej, by tę zespołowość dostrzec. Co bardziej wnikliwy obserwator będzie potrafił również wskazać błędy, jakie pojawiły się na boisku, których konsekwencją mógł być na przykład przegrany mecz.

 

W zespole pracowniczym jest podobnie jak w drużynie sportowej. Każdy ma wskazaną i ściśle określoną funkcję (pozycję, na której gra), określony przez trenera cel, no i każdy członek drużyny gra do jednej bramki. W odnoszeniu sukcesów najważniejszą rolę odgrywa współpraca, dobra komunikacja i wzajemne wsparcie. Z pewnością nie jest trudno odnaleźć analogie pomiędzy drużyną sportową a drużyną farmaceutów.

 

Jak wspomniałam wyżej, kierownik apteki powinien wiedzieć, jakie czynniki mogą szkodzić pracy zespołowej i sprawić, że zespół farmaceutów nie pracuje efektywnie. Pomocne w analizowaniu tych czynników może być zapoznanie się z modelem pracy efektywnych zespołów, którego twórcą jest Patrick Lencioni. W 2005 r. stworzył on model, który opisał jako „Pięć dysfunkcji pracy zespołowej”. Podzielił się w ten sposób dużym doświadczeniem menedżerskim. Swoje podejście do kwestii budowania efektywnych zespołów wypracował na podstawie współpracy z pozycji konsultanta i doradcy min. w Boeing, Cisco, Microsoft i innych. Współpracując z firmami z różnych dziedzin i branż potwierdził tylko uniwersalność swojego podejścia.

 

Warto podkreślić, że uniwersalność tego modelu sprawdza się również w naszym kraju. Wiele bowiem modeli zarządzania, które tworzą obcokrajowcy, bywa niemożliwa do wdrożenia w Polsce. Tymczasem model pięciu dysfunkcji jest zdecydowanie możliwy do wprowadzenia również w rodzimych firmach, w tym w zespołach aptecznych. Lecnioni pokazuje bowiem, jak historia i doświadczenie mogą nieświadomie wpływać na ograniczenia zespołów i menedżerów.
Wskazuje on zatem na następujące dysfunkcje zespołów:

  1. Brak zaufania (brak otwartości członków zespołu)
  2. Obawa przed konfliktem
  3. Brak zaangażowania
  4. Unikanie odpowiedzialności
  5. Brak przywiązywania wagi do rezultatów.

 

Jestem przekonana, że wielu kierowników aptek już na tym etapie potrafi wskazać przynajmniej jedną dysfunkcję, z którą miał do czynienia w swojej pracy zawodowej.

 

W kolejnej części artykułu spróbujemy przyjrzeć się bliżej powyższym elementom, które nie pozwalają budować efektywnych zespołów.