Wpływ szefa na rozwój pracowników

Z pewnością każdy menadżer, obserwując pracę swojego zespołu, zastanawia się, jakie czynniki mogą wpływać na zaangażowanie pracowników? Który kierownik apteki nie zetknął się z sytuacją, kiedy to obserwował z radością zapał i zaangażowanie nowo przyjętego farmaceuty, a za chwilę widział zmianę, gdy ten sam pracownik po pewnym czasie zaczynał gubić entuzjazm do działania. Odpowiedź na podobne wątpliwości można znaleźć poznając fazy rozwoju pracownika.

 

autorka: Anita Gałek
trener, coach ICF

 

Jeden z najciekawszych modeli rozwoju pracownika zaproponował Ken Blanchard. Zakłada on następujące etapy:

 

1. Debiutant

To nowy pracownik, którego wiedza i umiejętności są na niskim poziomie. To człowiek, który jest na początku swojej kariery zawodowej i na etapie zdobywania doświadczenia. Ma bardzo dużą chęć do pracy, entuzjastycznie podchodzi do poznawania zakresu swoich obowiązków. Ma wysoki poziom motywacji, ale brak umiejętności nie pozwala mu na samodzielną pracę.

Można zatem etap ten zobrazować następująco:

Motywacja ↑ Kompetencje↓

gdzie:

↑oznacza, że rośnie lub jest na wysokim poziomie

↓ oznacza, że maleje lub jest na niskim poziomie

 

2. Adept
Zna już zakres swoich obowiązków. Jego pewność w działaniu jest coraz większa. Zwiększają się zatem kompetencje, ale maleje zaangażowanie w pracę. Wiedza i umiejętności są nadal na niskim poziomie. Pracownik taki nie jest jeszcze w stu procentach samodzielny, co może rodzić pewnego rodzaju stres i niezadowolenie.

Można zatem etap ten zobrazować następująco:

Motywacja ↓ Kompetencje ↓

 

2. Praktyk
To pracownik, który zdecydowanie posiada już kompetencje. Czuje się pewny, silny, czasem nazywany jest gwiazdą. Mimo pewności siebie posiada niską motywację do działania. Spowodowane jest to monotonią wykonywanych obowiązków.

Można zatem etap ten zobrazować następująco:

Motywacja ↓ Kompetencje ↑

 

3. Ekspert

Ma doświadczenie i jest zaangażowany. Czuje się pewnie podczas wykonywania obowiązków, pracuje samodzielnie, co wpływa na poziom motywacji. Z punktu widzenia menedżera jest to najlepszy pracownik, któremu nie trzeba poświęcać zbyt wiele czasu.

Można zatem etap ten zobrazować następująco:
Motywacja ↑ Kompetencje ↑

 

W odniesieniu do powyższych etapów rozwoju pracowników, Blanchard opisał sposób postępowania i zarządzania pracownikami. Mowa to o tzw. zarządzaniu sytuacyjnym, w którym wyróżniamy poszczególne style zarządzania. Jakie? Tę kwestię szczegółowo przeanalizujemy sobie w kolejnej odsłonie artykułu.