Wpływ szefa na rozwój pracowników – cz. 2

Gdy znamy już poszczególne fazy rozwoju pracownika – choćby te, sklasyfikowane według modelu Kena Blancharda, który analizowaliśmy w poprzedniej części artykułu, kolejnym krokiem będzie prześledzenie poszczególnych stylów zarządzania.

 

autorka: Anita Gałek
trener, coach ICF

 

W odniesieniu do poszczególnych etapów rozwoju pracowników Blanchard opisał konkretny sposób postępowania i zarządzania pracownikami. Mowa tu o tzw. zarządzaniu sytuacyjnym, w którym wyróżniamy następujące style:

 • Styl instruktażowy: ten styl kierownik apteki powinien stosować względem pracownika, który jest na etapie debiutanta. Menedżer wyjaśnia, udziela instruktażu oraz wydaje polecenia. Dając zadania debiutantowi, kierownik powinien mieć na uwadze, że powinny być one krótkoterminowe i proste. Ważne w komunikacji z debiutantem jest zadawanie pytań otwartych, by kierownik miał pewność, że pracownik dobrze zrozumiał zadanie.
  Przełożony stosuje tzw. zasadę „3P”, to znaczy:
  1) powiedz pracownikowi, co ma zrobić,
  2) pokaż, jak należy dane zadanie wykonać,
  3) przećwicz, aby mieć pewność, że pracownik wywiąże się z powierzonego zadania.
 • Styl konsultacyjny: ten styl stosuje się wobec adepta. Kierownik komunikując się z pracownikiem daje informacje i oczekuje informacji zwrotnej. Dzięki temu minimalizowane jest ryzyko popełnienia błędu przez podwładnego. Szef okazuje zainteresowanie adeptowi, dzięki czemu wpływa na rozwój pracownika. Nadal jednak menedżer nadzoruje i kontroluje poczynania adepta.
 • Styl uczestniczący: odnosi się do etapu praktyka. Szef na tym etapie powinien dawać więcej swobody swojemu pracownikowi. Kierownik powinien skłaniać pracownika do dyskusji, co jednocześnie będzie wpływało na rozwój praktyka i wypracowanie najlepszych rozwiązań. Zlecana praca staje się coraz trudniejsza.
 • Styl delegujący: odnosi się do etapu eksperta. Menedżer powierzający zadanie pracownikowi ma do niego pełne zaufanie. Wierzy w jego umiejętności i kompetencje. Ekspert jest samodzielnym pracownikiem. Dzięki większej liczbie ekspertów w zespole kierownik może skupić się na innych pracownikach, którzy są na wcześniejszych etapach rozwoju zawodowego.

Dla przejrzystego zobrazowania stylów zarządzania względem etapu rozwoju pracownika, pomocny może okazać się poniższy schemat. Pokazuje on postawę kierownika względem pracownika:

 

Debiutant

Koncentracja na ludziach ↓ Koncentracja na zadaniu ↑

 

Adept

Koncentracja na ludziach ↑ Koncentracja na zadaniu ↑

 

Praktyk

Koncentracja na ludziach ↑ Koncentracja na zadaniu ↓

 

Ekspert

Koncentracja na ludziach ↓ Koncentracja na zadaniu ↓

 

(źródło: https://www.experto24.pl/firma/zarzadzanie-strategiczne/przywodztwo-sytuacyjne-postepowanie-lidera-na-danym-etapie-rozwoju-pracownika.html?cid=K000KN)

 

Przy okazji omawiania stylów zarządzania, w ostatniej części artykułu przyjrzymy się coachingowemu podejściu do kierowania zespołami. Zapraszam do lektury!