Wpływ szefa na rozwój pracowników – cz. 3

Przy okazji omawiania stylów zarządzania nie sposób nie wspomnieć o coachingowym podejściu do kierowania zespołami. Bezdyskusyjny jest bowiem fakt, iż szef w roli coacha ma niebagatelny wpływ na rozwój swoich podwładnych.

 

autorka: Anita Gałek
trener, coach ICF

 

Umiejętność dostosowania stylu zarządzania do pracownika i etapu rozwoju zawodowego, na jakim się znajduje, jest ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój zespołów. Dbanie o rozwój farmaceutów może odbywać się dodatkowo poprzez inne narzędzia i aktywności kierownika apteki. Aby zastosować znane formy, takie jak np. szkolenia, warsztaty, e-learningi, seminaria czy konferencje – warto wybór poprzedzić następującymi krokami:

 

1. Analiza potrzeb rozwojowych i motywacji zespołu farmaceutów

Kierownik powinien posiąść wiedzę na temat tego, co farmaceuci wiedzą, jakie posiadają kompetencje i umiejętności. Tutaj należy określić, czego dany farmaceuta potrzebuje, by jeszcze lepiej wykonywać swoje zadania i obowiązki. Poznanie obszarów rozwojowych może dotyczyć rozwoju kompetencji w obszarach, w których dany pracownik obecnie się porusza. Mogą dotyczyć również nowych obszarów, w których kierownik chciałby rozwijać swojego pracownika.

 

2. Określenie celów rozwojowych: te cele powinny wynikać z powyższej analizy

Powinny być długoterminowe (np. ustalone na rok/dwa) i zgodne ze strategią rozwoju dane apteki. Poleca się ustalenie nie więcej niż 2 do 4 celów rocznie na jednego pracownika.

 

3. Wybór narzędzi: które pozwolą osiągnąć postawione cele

Wybór musi uwzględniać również zasoby i możliwości danej organizacji (apteki). Kierownik, czy właściciel powinien wziąć pod uwagę możliwości finansowe, ale również czy będzie mógł oddelegować farmaceutę na szkolenie, targi itp.

 

Nikt nie powinien mieć wątpliwości, że menedżer odgrywa kluczową rolę w rozwoju pracowników. Działając na korzyść rozwoju podwładnych, ustalając kierunek i obszary, w których dany pracownik się rozwija, kierownik powinien mieć zawsze na względzie fakt, że służy to również rozwojowi organizacji.