Leki dla kobiet w ciąży – projekt ustawy jeszcze w grudniu

kobieta w ciazy u lekarza

„Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży – projekt Ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (UD10) – kontynuujemy” – poinformował w mediach społecznościowych Wiceminister Zdrowia, Maciej Miłkowski.

 

źródło: Rynekaptek.pl

 

Jak donosi Rynekaptek.pl, przedmiotem projektowanej regulacji jest umożliwienie dostępu do bezpłatnych leków wszystkim kobietom w ciąży od momentu jej stwierdzenia (niezależnie od ścieżki poczęcia) przez lekarza specjalistę ginekologa do momentu zakończenia ciąży (porodu). Leki stosowane podczas porodu i w okresie połogu wchodzą w zakres świadczeń gwarantowanych i będą finansowane na zasadach dotychczasowych.

 

Projekt zakłada ustalenie listy leków najczęściej stosowanych przez kobiety w ciąży, których nabycie byłoby finansowane w całości ze środków publicznych. Lista leków tworzona będzie w oparciu o bezpieczeństwo osób, które docelowo miałyby być beneficjentami programu. Uprawnienie będzie obejmować leki o kategorii dostępności „Rp” (na receptę), których stosowanie przez kobiety będące w ciąży jest konieczne do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych wynikających z faktu pozostawania w ciąży.

 

Uprawnienia do wystawiania recept na leki objęte programem uzyskają lekarze ginekolodzy posiadający umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Będą je również posiadać lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, jako osoby najlepiej zorientowane w stanie zdrowia i całokształcie leczenia pacjentki będącej pod jego opieką, ewentualnie lekarze innych specjalizacji, takich jak diabetologja czy hipertensjologia.

 

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2019 r.