Zarządzanie apteką poprzez komunikację wartości – cz. 2

farmaceuci na zapleczu apteki

Warto, aby osoby decyzyjne w kontekście zarządzania apteką stworzyły katalog wartości, który będzie obowiązywał i który będzie komunikowany tak do wewnątrz, jak i na zewnątrz apteki. Tego rodzaju działanie z pewnością przełoży się na sukces widoczny na wszystkich płaszczyznach zarządzania placówką.

 

autor: Jacek Olszewski
trener/coach

 

Zarządzanie apteką poprzez komunikowanie funkcjonujących i rozwijanych w niej wartości przynosi z czasem wymierne korzyści, o których opowiem poniżej. Zanim jednak do tego przejdę, wspomnę o czymś, co być może przekona Państwa, że takie podejście ma sens. Aby nie tylko przetrwać na konkurencyjnym rynku farmaceutycznym, ale również rozwijać się, kluczową rzeczą jest wyróżnić się z tłumu. Wyróżnienie to ma znaczenie nie tylko dla pacjentów, ale również dla farmaceutów, szczególnie tych młodszych, którzy nie chcą już pracować w jakiejkolwiek aptece, za to chcą pracować w miejscu, z którym będą się identyfikować, którego wartości będą podzielać, z którego kulturą będą się utożsamiać.

Z jakiego powodu tak się dzieje? Ponieważ wartości odgrywają znaczącą rolę w życiu człowieka, na poziomie społecznym, gdzie:

 • tworzą jasny i sprecyzowany system myśli, postaw i zachowań, który pozwala jednostce przetrwać w społeczeństwie,
 • kształtują osobowość – dzięki wartościom, człowiek określa swoje życie jako dobre i nadaje mu sens,
 • pozwalają najpierw określić, a następnie osiągnąć szczęście oraz satysfakcję w pracy i w życiu osobistym.

 

Warto, aby osoby decyzyjne w kontekście zarządzania apteką stworzyły katalog wartości, który będzie obowiązywał i który będzie komunikowany tak do wewnątrz, jak i na zewnątrz apteki. Kierowanie się wartościami w biznesie może przynieść aptece wymierne korzyści. Podsumuję je tutaj, ponieważ każde działanie, zwłaszcza to, które wymaga pracy i wysiłku, powinno się opłacić.

 

 • Wartości budują poczucie pracy w zespole, polepszają atmosferę oraz przywiązują pracownika do apteki

Świadomość pracy w wartościowej aptece i współpracy z wartościowymi ludźmi powoduje, że farmaceuta jest bardziej emocjonalnie związany z daną placówką, a przez to lepiej zmotywowany wewnętrznie do wykonywania swoich obowiązków. To przełoży się później również na wynik finansowy.

 

 • Wartości wyróżnią aptekę spośród innych

Apteka, podobnie jak każda działalność, musi przynosić zysk. Bez tego jej istnienie z punktu widzenia właściciela jest nieuzasadnione. Jednak, jeżeli będzie to podstawowy motywator, szanse na utrzymanie się na rynku gwałtownie maleją. Apteka musi wyróżnić się spośród innych i to nie tylko chwilowo, ale na stałe. Takim wyróżnikiem nie może być chęć zysku, ponieważ każda apteka chce zarabiać. Dlatego tak ważne jest posiadanie wartości, dzięki którym pacjenci będą chcieli przychodzić właśnie tu, a pracownicy będą woleli pracować w niej, a nie w innej placówce.

 

 • Wartości wzmacniają etyczną postawę i zachowania farmaceutów

Aptekarz to zawód zaufania publicznego. Wymaga się więc od niego określonej postawy etycznej. Jeśli apteka jest prowadzona w oparciu o wartości, to jej pracownicy czują się zobowiązani do tego, żeby godnie ją reprezentować przed pacjentami.

 

 • Wartości podnoszą poziom zaangażowania aptekarzy

Człowiek rzadko kiedy jest w stanie wyzwolić 100% swojej energii, jeśli wykonuje czynność, w sens której nie wierzy. Wiara w wartości to zmienia. Jeżeli ktoś doceni aptekę za takie wartości jak np. dobra obsługa pacjenta dla farmaceutów będzie to najlepszy dowód na to, że ich zaangażowanie ma wielki sens.

 

 • Wartości przyciągają najlepszych pracowników

Coraz częściej zdarza się, że młodzi aptekarze (choć nie tylko) w wyborze ofert pracy kierują się w pierwszej kolejności nie wielkością wynagrodzenia, tylko właśnie wartościami, jakie reprezentuje apteka. Więź pomiędzy aptekarzem a apteką rozpoczęta w ten sposób jest zdecydowanie trwalsza, niż ta rozpoczynająca się od negocjacji cenowych.

 

Podsumowując tę część artykułu, można stwierdzić, że wartości odgrywają wymierną rolę w aptece, ponieważ:

 • tworzą spójny i uporządkowany system postaw i zachowań, które pozwalają aptece wyróżnić się spośród innych,
 • pozwalają osiągnąć satysfakcję z wykonywanej działalności oraz dać taką satysfakcję pracownikom,
 • dzięki wartościom biznes nabiera szerszej perspektywy i, w przypadku apteki, pokazuje, iż zawód farmaceuty oparty jest na zaufaniu i doradztwie, a nie na prostej wymianie leków za pieniądze.